EU, bidra inte till att migranter fängslas i Libyen

Vi kräver att Sveriges migrationsminister vid EU:s ministermöte i Bryssel den 7 december gör allt för att EU:s kommande gemensamma asylsystem inte ska montera ner asylrätten och skyddet för människor på flykt. Vi, tio organisationer, kräver också att EU genast upphör med sitt stöd till den libyska kustbevakningen som bidrar till att fängslandet av migranter ökar i Libyen.

Läs mer »

Agenda 2030: Sverige är inte bäst i klassen

Sverige måste höja ambitionsnivån i arbetet med Agenda 2030. Tio länder i Europa har redan tagit fram nationella strategier eller handlingsplaner, medan Sverige fortfarande står utan. Det är dags att öka takten!

Läs mer »

Brev inför EU:s biståndsministermöte 11 december

I ett brev till Isabella Lövin om toppmötet mellan EU och Afrikanska unionen i november kräver vi att Sverige motsätter sig EU:s fortsatta biståndsstöd till den libyska kustbevakningen som bidrar till att migranter fängslas i Libyen. I brevet tar vi också upp vikten av att Sverige stod upp för civilsamhällesorganisationer när de tystades under EU-Afrika-mötet.

Läs mer »

Nu har valarbetet dragit igång

I början av december träffades projektgruppen för CONCORD Sveriges gemensamma valarbete. Arbetet sätter nu igång i rask takt och förhoppningen är att stämma av ett konkret förslag med alla medlemmar i slutet av januari 2018.

Läs mer »

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Sociala medier