Ny rapport om Sveriges avräkningar från biståndet: Total översyn behövs

Rapporten ”Är det bistånd?”, av biståndsexperten Staffan Landin, har tagits fram på uppdrag av CONCORD Sveriges Aidwatch-grupp. Den pekar på en rad problem med avräkningar som görs från biståndsbudgeten för att bekosta flyktingmottagande i Sverige. Inget annat land har de senaste fem åren gjort större sådana avräkningar från biståndet. Dessutom visar rapporten att det finns kostnader i de svenska avräkningarna som inte är i enlighet med OECD/DAC:s regler.

Läs mer »

Dags att ändra riktning på EUs flyktingpolitik

I dag träffas EUs ministrar för att utvärdera den ett år gamla handlingsplanen för migrationssamarbetet med afrikanska länder. Mötet äger rum bara några dagar efter det kontroversiella beslutet om samarbete med Libyen.

Läs mer »

Ny arbetsgrupp för civilsamhällets utrymme

CONCORD Sverige inleder året med ett nytt verksamhetsområde: ett gemensamt arbete för att bevaka och motverka hoten mot det civila samhället. 

Läs mer »

Jämställdhet måste prioriteras i säkerhetsrådet

Inför att Sverige i år tar plats i FN:s säkerhetsråd har CONCORD Sveriges arbetsgrupp för jämställdhet framfört ett antal rekommendationer till regeringen.

Läs mer »

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Sociala medier