Dags för EU att stå upp effektivt bistånd

Mycket står på spel när givar- och mottagarländer, näringsliv och civilsamhälle träffas i Nairobi för att diskutera agendan för ett effektivt bistånd och utvecklingssamarbete. Agendan ska bidra till att bekämpa fattigdomen i världen och uppnå målen i Agenda 2030. Nu måste de aktörer som säger sig stå upp för effektivitetsagendans principer, inte minst EU, börja leva som de lär.

Läs mer »

Brev till Isabella Lövin inför EU-möte

Den 28 november träffas EU:s biståndsministrar för ett möte i Bryssel. Inför mötet uppmuntrar CONCORD Sverige Isabella Lövin att verka för en övergripande EU-strategi för Agenda 2030 och ett effektivt bistånd som inte villkoras eller urholkas.

Läs mer »

EU:s plan för hållbar utveckling otillräcklig

EU behöver ta fram en tydlig strategi för hur Agenda 2030 ska genomföras. De planer som nyligen presenterades av EU-kommissionen är långtifrån tillräckliga, anser CONCORD Europa.

Läs mer »

Öppet brev till Magdalena Andersson

Med anledning av förhandlingarna om EU:s budget för 2017 mellan Ministerrådet, EU-kommissionen och
EU-parlamentet, uppmanar CONCORD Sverige till en generös budget för EU:s utvecklingssamarbete, som utgår ifrån behov och rättigheter hos människor som lever i fattigdom och inget annat.

Läs mer »

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Sociala medier