Riktningen för EU:s bistånd spikad

Den 19 maj tog EU:s biståndsministrar beslut om EU:s nya utvecklingspolicy. Dessvärre besannades CONCORDs oro över att utvecklingssamarbetet kopplas ihop med säkerhet och migration, en oro vi uttryckte i ett brev till Isabella Lövin inför mötet. På mötet togs också beslut om hur biståndet och humanitära insatser kan samverka bättre.

Läs mer »

Engagerat policyforum

Onsdag 26/4 deltog runt 60 representanter från våra medlemsorganisationer på CONCORD Sveriges årsmöte och policyforum. Under dagen medverkade även statssekreterare Ulrika Modéer som bland annat redogjorde för ramverket för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd.

Läs mer »

Från ord till handling

Våra arbetsgrupper för Agenda 2030 och Samstämmighet arbetar för fullt just nu. Vi har bland annat skickat in rekommendationer till den handlingsplan som Agenda 2030-delegationen arbetar med. CONCORD Sverige ingår även i regeringskansliets referensgrupp för den uppföljning som Sverige gör till High Level Political Forum i New York i sommar.

Läs mer »

CONCORD i Almedalen

Vi kommer vara på plats med seminarier om bland annat företags och statens ansvar för mänskliga rättigheter på svåra marknader, Sveriges dubbelhet i genomförandet av Agenda 2030 och lansering av rapporten "Hur feministisk är Sveriges utrikespolitik?". Vi bjuder också på frukostmingel för våra medlemmar.

Läs mer »

Kalendarium

Jun
12
mån
13:30 EU-erfarenhetsutbyte för control... @ Olof Palmes Internationella Center
EU-erfarenhetsutbyte för control... @ Olof Palmes Internationella Center
Jun 12 kl. 13:30 – 15:00
Detta erfarenhetsutbyte riktar sig till dig som är controller eller handläggare och jobbar för en organisation med erfarenhet av att arbeta med EU-ansökningar och EU-finansierade projekt. Ni får gärna komma tillsammans från både ekonomi- och[...]
Jul
3
mån
16:00 Almedalen: Seminarium om företag... @ Tidningen Syres scen
Almedalen: Seminarium om företag... @ Tidningen Syres scen
Jul 3 kl. 16:00 – 16:45
Vilka målkonflikter behöver hanteras för att stater och företag ska kunna skydda mänskliga rättigheter? Många företag bedriver i dag verksamhet på svåra marknader, genom globala leverantörskedjor och affärsrelationer. Svåra marknader präglas ofta av politiska, sociala[...]

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Sociala medier