ActionAid Sverige: Insamlingsansvarig stora givare & Insamlingsansvarig privata givare

ActionAid har nu två lediga tjänster: Insamlingsansvarig stora givare & Insamlingsansvarig privata givare

Insamlingsansvarig stora givare

ActionAid Sverige befinner sig i en spännande utvecklingsfas och vi just nu bygger upp ett nytt starkt insamlingsteam. Vi söker därför dig som är driven säljare och brinner för insamling med fokus på företag och stora givare. I denna roll är du ansvarig för att ta ett helhetsgrepp kring vårt arbete mot företag och stora givare vad gäller rekrytering av nya samt vård och utveckling av befintliga samarbeten. En förlängning av det vårdande arbetet innefattar även att se över ActionAid’s kommunikation kring testamenten.

ROLLER OCH ANSVAR

Vi söker dig som är målinriktad och resultatdriven och hela tiden strävar efter att hitta lösningar och metoder som driver arbetet framåt mot positiva resultat. Du har erfarenhet av att skapa och vårda relationer med företag och stora givare samt har praktiskt erfarenhet av införsäljningsarbete. Vår strävan är att våra samarbeten leder till win-win situationer för alla parter och ser därför att du är engagerad i både CSR- och utvecklingsfrågor.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bestå av att:
• Ta fram och utveckla modeller för företagssamarbete i linje med ActionAid Sveriges strategi.
• Initiera nya och långsiktiga samarbeten genom rekrytering och införsäljning.
• Vårda och utveckla existerande samarbeten.
• Projektleda kampanjer riktade mot företag.
• Testamenteskommunikation.

Sista ansökningsdag: 15 december

Insamlingsansvarig privata givare

ActionAid Sverige befinner sig i en spännande utvecklingsfas och söker just nu en insamlingsansvarig för privata givare till vårt insamlingsteam. I denna roll är du ansvarig för att ta ett helhetsgrepp kring vårt arbete mot privata givare vad gäller rekrytering, vård, utveckling och uppgradering. Inom insamlingsavdelningen pågår flera parallella processer och kampanjer och det är viktigt att du är bra på att ta egna initiativ samt arbetar strukturerat och effektivt. Eftersom det finns en ständig strävan att förbättra insamlingen ställer det även krav på din analytiska förmåga. Detta är en nyckelroll inom insamlingsavdelningen och mycket av arbetet kommer ske i nära samarbete med ansvariga för digital insamling, Face2Face, kommunikation, givarservice och insamlingschefen.

ROLLER OCH ANSVAR

Vi söker dig som brinner för insamling i alla dess former och hela tiden strävar efter att hitta lösningar och metoder som driver arbetet framåt mot positiva resultat. Vi ser att du har god insikt i och erfarenhet av olika rekryteringsmetoder, resultatuppföljning, produktpaketering, utveckling av lojalitetsprogram samt CRM-systemsanalyser. Du kommer att arbeta aktivt med att planera, utforma, koordinera och implementera olika insamlingsaktiviteter varpå det ställs stora krav på samarbetsvilja och flexibilitet.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bestå av att:
• Ansvara för att utveckla befintliga och nya rekryteringskanaler.
• Ansvara för att utveckla och paketera nya insamlingsprodukter, bland annat kopplat till månadsgivande och fadderskap.
• Ansvara för att optimera givarupplevelsen och framtagandet av ett lojalitetsprogram för ActionAid’s faddrar och månadsgivare.
• Genomföra tester, analysera data, följa upp och utvärdera insamlingsresultat, konvertering och supporterkommunikation.
• Ansvara för utvecklingen av vårt nya CRM-system.
• Koordinera fadderskapet samt samarbetet och dialogen med fadderländer och fadderområden.
• Arbetsleda och coacha vår givarservice.

Sista ansökningsdag: 8 december

Speak Your Mind

*