Äntligen en handlingsplan för Agenda 2030

Den första juni lämnade Agenda 2030 Delegationen över sitt förslag på handlingsplan för Sveriges genomförande av Agenda 2030, ”I riktning mot en hållbar välfärd”. Rapporten innehåller även en nulägesanalys av var Sverige befinner sig och lyfter utmaningar för arbetet framåt. [Read more…]

De fattigaste får mindre

EU:s medlemsländer ökade sitt officiella bistånd under 2016, från 73,4 till 81,3 miljarder dollar, visar ny statistik från OECD. Medan stöd till humanitära insatser och inhemskt flyktingmottagande ökar, minskar biståndet till de fattigaste länderna, tvärtemot givarländernas löften. [Read more…]

Skrota den tillfälliga asyllagen!

På den socialdemokratiska partikongressen i Göteborg kommer partistyrelsens nya hårdare linje i migrationsfrågor att ifrågasättas kraftigt. Av de 2 000 motioner som inkommit kräver 112 en snabb återgång till permanenta uppehållstillstånd och/eller att möjliggöra familjeåterförening enligt den ordinarie asyllagstiftningen. Partistyrelsen föreslår inte bifall till någon av dessa motioner. Vi organisationer som dagligen möter och arbetar med människor på flykt både i Sverige och globalt uppmanar kongressen att lyssna på motionärernas krav på en återgång till en mänskligt hållbar flyktingpolitik.

[Read more…]

Vi står upp för ett öppet Europa

Romfördraget firade 60 år den sista helgen i mars. Det uppmärksammades av EU:s stats- och regeringschefer, men också av civilsamhället som manifesterade för ett rättvist, hållbart och öppet Europa. [Read more…]

Bevara möjligheten till permanenta uppehållstillstånd

Idag, 9 mars, börjar Europaparlamentet förhandla om flera av de förslag som ligger till grund för EU:s nya gemensamma asylsystem. Asylsökandes rättigheter till skydd i Sverige försämrades avsevärt när riksdagen antog en tillfällig asyllag förra sommaren, till exempel begränsades möjligheterna till permanent uppehållstillstånd. Den svenska lagen försvarades med att den var tillfällig. Om EU:s förslag till ett gemensamt asylsystem godkänns kommer Sverige inte kunna återgå till sin ordinarie humana asyllagstiftning. Vi 18 organisationer kräver att regeringen säkerställer att det inte blir verklighet.

[Read more…]

Dags att ändra riktning på EUs flyktingpolitik

Pressmeddelande CONCORD Sverige 2017-02-08

I dag träffas EUs ministrar för att utvärdera den ett år gamla handlingsplanen för migrationssamarbetet med afrikanska länder. Mötet äger rum bara några dagar efter det kontroversiella beslutet om samarbete med Libyen. CONCORD Sveriges expertgrupp för migration uppmanar ministrarna att omedelbart ändra riktning på den förda politiken, från att stänga EUs yttre gränser till att stå upp för migranters och flyktingars mänskliga rättigheter. 

[Read more…]

Dags för regeringen att ta nästa steg kring PGU

I dag lanseras Barometer 2016, som granskar Sveriges genomförande av Politik för global utveckling (PGU). Bakom rapporten, som samordnas av CONCORD Sverige, står 21 organisationer som analyserar och ger rekommendationer för genomförandet av PGU på områdena säkerhet, migration, skatteflykt, klimat, företag och mänskliga rättigheter samt handel och investeringar.

[Read more…]

Flera utmaningar för uppföljningsmöte om utvecklingsfinansiering

Photo by IISD/ENB http://www.iisd.ca/ffd/ffd3/drafting-session-3/17jun.html

Peter Sörbom under ffd-förhandlingarna i New York 2015. Photo by IISD/ENB

Just nu pågår det första uppföljningsmötet efter Addis Ababa Action Agenda, det slutdokument kring utvecklingsfinansiering som världens länder enades kring i juli 2015. Civilsamhället oroas av att mötet kommer att få svårt att hantera de utmaningar som finns gällande utvecklingsfinansiering och att mötet brister i transparens.

[Read more…]

Ny statistik: EU missar historiskt biståndsmål och allt mer bistånd stannar i EU

EU till hemsidanEU missade sitt biståndslöfte för 2015, och lät dessutom en allt större del av biståndet stanna inom unionens gränser. Sverige nådde nästan sitt eget enprocentsmål under förra året men är ett av de länder som använde mest bistånd till att bekosta det inhemska flyktingmottagandet. Det visar ny statistik från OECD. Samtidigt annonserar regeringen att avräkningarna från biståndet för flyktingmottagande för 2016 väntas uppgå till 12,3 miljarder kronor, motsvarande 28,3 procent av biståndsbudgeten.

[Read more…]

Ny analys av EU:s landstrategier för samverkan med civilsamhället

Hur genomförs EU:s landstrategier för samverkan med civilsamhället i partnerländerna? I en ny rapport granskar CONCORD Europa hur EU-delegationerna Honduras, Kenya, Kirgizistan, Filippinerna, Palestina och Senegal omsätter EU:s policy för samverkan med civilsamhället i praktiken.

[Read more…]