Diakonia söker extern utvärderare

Diakonia söker nu en extern utvärderare som vill utvärdera Diakonias arbete gentemot målgrupperna aktivister och unga. Det finns en vilja hos Diakonia att utveckla arbetet gentemot dessa målgrupper. Utvärderingen önskas utföras under sep 2017 – dec 2017.

Undersökningens syfte

I denna undersökning vill vi analysera och titta närmare hur vi kan utveckla 1) aktivisters och 2) ungas engagemang i Sverige för Diakonia och globala frågor. Syftet med utvärderingen är framåtblickande: Att utifrån en genomgång av hur aktivistgrupperna fungerar, samt hur unga engagerar sig idag, ge rekommendationer kring hur verksamheten kan utvecklas.

Undersökningens målgrupp

Målgruppen är primärt aktiva aktivister och unga (16-25 år). Därutöver kan man t.ex. inkludera tidigare engagerade aktivister men som slutat, samt de folkhögskolor som brukar få besök från Diakonia.

Metod

En stor undersökning gjordes av Doing Good (2010), därefter har flertalet telefonintervjuer med aktivister utförts. Dessa kan utgöra en baseline för studien. Vi har ingen baseline gällande ungas engagemang generellt – men det finns andra utförda studier som kan fungera som baseline. Utifrån dessa tidigare arbeten ska den som genomför studien ge ett förslag på omfattning och utformning.

Förväntat resultat

En rapport där en bakgrundsbeskrivning av både unga och aktivister finns med samt rekommendationer till Diakonia avseende viktiga faktorer att prioritera i framtiden för att kunna behålla samt öka engagemanget bland unga och aktiva.

Resultatet ska också bestå av en analytisk och framåtsyftande rapport som kan utgöra underlag för beslut om hur arbetet gentemot aktivister och unga ska genomföras i framtiden samt för kommande arbete med strategiplan, bidragsansökningar och redovisningar.

Tidplan

Exakt tidsplan beslutas i samråd mellan konsulten och Diakonia. Förslag på tidsplan:

  • Beslut om vem som tilldelas uppdraget augusti 2017
  • Undersökningen genomförs sep/okt/nov 2017
  • Utkast på rapport presenteras november 2017
  • Slutversion på rapport presenteras december 2017

Kostnad/budget och önskemål gällande offert

• Enligt förslag och upplägg från anbudsgivare.
• I anbudet bör anges hur många medarbetare som skall arbeta i uppdraget samt vilken roll vederbörande har.
• Diakonia är en ideell organisation som inte drar av moms. Var därför tydlig i anbudet avseende moms.
• Lämna gärna en redovisning av ert företags miljöpolicy/riktlinjer.
• Med den konsult som får uppdraget skriver Diakonia ett kontrakt. Här ingår Diakonias code-of-conduct och specificerade villkor och förutsättningar.
• Eventuella tillkommande kostnader kopplade till undersökningen ska anges.
• Offerten ska inbegripa en presentation av undersökningens innehåll på Diakonias kontor i Stockholm.
• Vi ser fram emot offert och förslag på upplägg senast den 25 augusti 2017.

 

Speak Your Mind

*