Reflektioner om FN:s havskonferens och World Oceans Day

Anna Axelsson, Diakonia

Anna Axelsson, Diakonia, representerar CONCORD Sverige i den svenska delegationen till FN:s havskonferens. Läs hennes reflektioner kring konferensen och torsdagens firande av World Oceans Day i FN:s generalförsamling:

Idag, torsdag 8 juni, firas World Oceans Day i FN:s generalförsamling. Salen är fylld till bredden av deltagare från de 140 länder som deltar i FN:s Havskonferens denna vecka. Först av alla välkomsttalar Sveriges minister för utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin, i egenskap av konferensens ordförande. Därefter intas scenen av den ena namnkunniga personen efter den andra, var och en med sitt eget starka budskap om tillståndet i haven och vikten av att agera nu.

Budskapen ger energi och en känsla av ansvar. Havskonferensen är Sveriges och Fijis initiativ för att ge en skjuts åt arbetet med hållbarhetsmål 14, om hållbara hav. Under veckan möts forskare, myndighetspersoner, ministrar och civilsamhällesrepresentanter i samtal i över 130 seminarier. Länder, organisationer och företag har presenterat sina frivilliga åtaganden för att minska trycket på haven i de sju partnerskapsdialogerna som knyter an till delmålen under mål 14. Förutom känslan av situationens allvar är också glädjen väldigt närvarande i korridorerna – glädjen över att frågan äntligen lyfts upp till högsta nivå inom FN, och glädjen över att träffa likasinnade och nya samarbetspartners.

Haven producerar hälften av det syre vi andas. Haven har absorberat en tredjedel av alla växthusgasutsläpp från mänsklig aktivitet och 90 procent av den extra värme som genererats av utsläppen. Haven förser över 2 miljarder människor med deras huvudsakliga källa till protein. Idag hotas livet i havet av försurning, uppvärmning, föroreningar och överfiske. Konsekvenserna för mänskligheten är förstås enorma och illustrerar hur hela hållbarhetsagendan hänger samman: utan levande hav blir det svårare att utrota fattigdomen och minska hunger; utan haven hade vi för länge sedan missat chansen att anpassa oss till klimatförändringarna; utan att begränsa växthusgasutsläppen genom hållbar ekonomi, jämställdhet och förnybar energi utrotar vi livet i haven än snabbare. Utan fredliga samhällen och globalt samarbete når vi inte några av målen.

När konferensen är över börjar det verkliga arbetet. Civilsamhället kommer att ha en viktig roll att spela. De åtaganden som görs här i New York – nu över 1000 stycken – är frivilliga. Men de är offentliga och tillgängliga för vem som helst. För att det ska bli verklighet av det samarbete och den innovation som utlovas här krävs uppföljning och ansvarsutkrävande från oss och våra partners i så många länder som möjligt.

Som Cady Coleman, astronaut, säger till Generalförsamlingen: vi är besättningen på rymdfarkosten Jorden – det är bara att få jobbet gjort.

Anna Axelsson,
Policyrådgivare för klimat på Diakonia och CONCORD Sveriges representant i Sveriges delegation till FN:s havskonferens.

Speak Your Mind

*