Fokus på haven för världens skull

FN:s havskonferens var ett initiativ av Fiji och Sverige för att stödja arbetet med mål 14 i Agenda 2030. Foto: UN Photo/Kim Haugton

I fredags, 9 juni, avslutades FN:s Havskonferens om mål 14 i Agenda 2030. Över 1300 frivilliga åtaganden lämnades in under konferensen. Anna Axelsson, Diakonia, representerade CONCORD Sverige i den svenska delegationen till konferensen. Läs hennes summering av dagarna och tankar om vägen framåt.

Vilka tycker du är de viktigaste resultaten från konferensen?

Det viktigaste som Havskonferensen har bidragit till är att sätta havet på hållbarhetskartan. Den har fört samman många olika aktörer och främjat nya samarbeten. Över 1300 frivilliga åtaganden har lämnats in, det är förstås ett viktigt resultat. Ett ”buzzword” som hörts här är att ”partnerskap är det nya ledarskapet”. Jag tror att havsfrågorna kommer att lyftas mer inom både klimatagendan och utvecklingsagendan framöver.

Anna Axelsson, Diakonia

Hur uppmärksammades behovet av arbete med hela Agenda 2030 och civilsamhällets roll?

Insikten om att hela Agenda 2030 hänger ihop och hur olika mål är beroende av varandra har varit väldigt närvarande genom hela konferensen. Många föreläsare och debattörer har lyft fram kopplingar mellan havsmålet och andra mål.

Tyvärr visar en genomgång av de frivilliga åtagandena att transparens, ansvarsutkrävande och mänskliga rättigheter inte uppmärksammas tillräckligt. Civilsamhället har haft ett tydligt genomslag på konferensen, men mer i sina egna event än som del av andras. Diskussionen om deltagande och lokalt perspektiv har inte letat sig in i alla konferensens rum.

Hur viktig är havskonferensen för implementeringen av Agenda 2030? Behövs det fler konferenser om specifika mål i agendan?

Havskonferensen är viktig för att sätta fokus på en fråga av stor betydelse för hållbarhetsagendan, som annars inte varit så prioriterad. Men hellre än fler konferenser behövs det nu nya och fördjupade samarbeten mellan olika aktörer i samhället, på alla nivåer, för att skynda på arbetet med agendan i varje land.

Från CONCORD Sveriges perspektiv – vad anser du att vi gemensamt behöver göra nu?

Vi behöver titta på Sveriges frivilliga åtaganden och hur de bäst kan främja hela Agenda 2030, för att ha en dialog med de aktörer som ska genomföra åtagandena. Varje medlemsorganisation kan uppmana sina samarbetsorganisationer i olika länder att titta på vilka åtaganden deras regeringar och andra nationella aktörer har gjort, och följa upp dessa.

Speak Your Mind

*