Naturskyddsföreningen: Controller

Har du koll på slantarna, gillar ordning och reda och tycker det är roligt att lösa kluriga problem? Naturskyddsföreningen söker just nu världens bästa controller till Globala avdelningen, som ansvarar för föreningens globala program. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering på huvudkontoret på Södermalm i Stockholm.

Som controller kommer du att ansvara för den globala verksamhetens ekonomiska styrning, det vill säga planering, budgetering och rapportering till finansiär. Du följer upp att arbetet bedrivs utifrån fastställda ekonomiska ramar, gör prognoser och bistår avdelningschef i omprioriteringar inom verksamheten.

Du ansvarar för vårt system för riskhantering, leder arbetet mot korruption samt är övergripande ansvarig för frågor gällande intern styrning och kontroll. Som del av detta arbete är du med och utvecklar mallar för våra samarbetsavtal med samarbetsorganisationer och rutiner för den ekonomiska delen av uppföljning och redovisning av projekten.

Du ansvarar också för globala verksamhetens arbete med kapacitetsutveckling av samarbetsorganisationerna inom områdena riskhantering och intern styrning och kontroll.

Sista ansökningsdag: 10 maj 2017

 

Speak Your Mind

*