Nominera till projektgrupp för kommande valarbete

Hur kan vi tillsammans påverka vilka frågor som kommer fram under valrörelsen nästa år? Vilka budskap och aktiviteter krävs för att globala utvecklingsfrågor och mänskliga rättigheter inte ska hamna i skymundan? Det och mer diskuterade 70 representanter från runt 40 av våra medlemsorganisationer på CONCORD Sveriges Valforum den 11 oktober. Vill du fortsätta arbetet? Nominera dig till projektgruppen!

Höstens Policyforum, som vi valt att kalla Valforum, fokuserade helt på det gemensamma arbetet inför riksdagsvalet nästa år. Ann Svensén, Generalsekreterare på Individuell Människohjälp (IM), och Hans Linde, ordförande för RFSU, inledde forumet tillsammans med CONCORD Sveriges ordförande Kristina Henschen. De beskrev varför det är viktigt att civilsamhällesorganisationer agerar tillsammans under valåret och hur vi kan tänka nytt i sättet vi arbetar. Till exempel kan dialog och påverkansarbete gentemot politiker kompletteras med ett bredare gemensamt opinions- och kampanjarbete.

Eftermiddagen ägnades sedan åt att diskutera på hur vi genom olika aktiviteter och vässade budskap kan nå ut till partier, riksdagskandidater och en intresserad allmänhet. På forumet beslutades att skapa en projektgrupp med representanter från medlemsorganisationerna som tillsammans med CONCORD Sveriges arbetsgrupper, kansli och styrelse kommer ta arbetet vidare. De medlemmar som är intresserade av att delta i projektgruppen, eller har idéer om någon som skulle passa bra, uppmanas att nominera en kandidat senast den 3 november till peter.sorbom@concord.se

Vi på kansliet vill tacka alla som deltog för bra diskussioner och tankar om vägen framåt, och vi ser fram emot ett gemensamt valarbete under 2018!

Bilder från dagen:

Speak Your Mind

*