Sverige, var en modig ledare

Mellan 10-20 juli pågår FN:s politiska högnivåforum i New York där världens ledare träffas för att rapportera om genomförandet av Agenda 2030, de Globala målen för hållbar utveckling. CONCORD Sverige är på plats och lanserar bland annat rapporten Champions to be? Making the 2030 Agenda a reality Sverige behöver fortsätta att vara en modig ledare som tar globala initiativ och som vågar peka på såväl motgångar som framgångar i arbetet med de Globala målen. [Read more…]

Feministiska utrikes- politiken behövs mer än någonsin

Den femte juli presenterades rapporten ”Hur feministisk är Sveriges utrikespolitik?” – en unik granskning gjord av 19 organisationer inom CONCORD Sverige. Rapporten visar att Sveriges feministiska utrikespolitik är viktigare än någonsin och har på flera områden varit avgörande för kvinnors och flickors rättigheter. Samtidigt visar rapporten att regeringens agerande på två områden direkt motverkar den feministiska utrikespolitiken: migration och vapenexport. [Read more…]

Almedalsveckan 2017

Här hittar du information om våra seminarier och andra aktiviteter under Almedalsveckan 2017. Du kan se våra seminarier i efterhand eller läsa sammanfattningar av dem. [Read more…]

Trevlig sommar

CONCORD Sveriges kansli stänger nu för sommaren. Några av oss är tillbaka i början av augusti men det är först vecka 34 som det blir full fart på riktigt.  [Read more…]

Ungas perspektiv i FN

10-19 juli pågår FN:s politiska högnivåforum 2017 (High Level Political Forum) där bland annat Sverige ska rapportera om sitt genomförande av Agenda 2030 för första gången. CONCORD Sverige ingår tillsammans med LSU och Forum i den svenska delegationen som representanter för civilsamhället. Björn Fondén från LSU har inför sitt deltagande svarat på några frågor om civilsamhällets och ungdomars roll vid högnivåforumet.
[Read more…]

Stockholm Civil Society Days

Den 20-22 september arrangerar CONCORD Sverige tillsammans med Sida Stockholm Civil Society Days. Konferensens tema är inskränkningar av det demokratiska utrymmet. [Read more…]

Sverige rapporterar om Agenda 2030 till FN

Sverige har valt att i mitten av juli för första gången rapportera till FN om genomförandet av Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling. Med anledning av detta presenterade regeringen den 13 juni Sveriges rapport till FN:s politiska högnivåforum. Enligt FN:s riktlinjer ska rapporten tas fram i en öppen och konsultativ process. Därmed har CONCORD Sverige och flera av våra medlemmar varit med i processen. [Read more…]

Fokus på haven för världens skull

FN:s havskonferens var ett initiativ av Fiji och Sverige för att stödja arbetet med mål 14 i Agenda 2030. Foto: UN Photo/Kim Haugton

I fredags, 9 juni, avslutades FN:s Havskonferens om mål 14 i Agenda 2030. Över 1300 frivilliga åtaganden lämnades in under konferensen. Anna Axelsson, Diakonia, representerade CONCORD Sverige i den svenska delegationen till konferensen. Läs hennes summering av dagarna och tankar om vägen framåt. [Read more…]

Äntligen en handlingsplan för Agenda 2030

Den första juni lämnade Agenda 2030 Delegationen över sitt förslag på handlingsplan för Sveriges genomförande av Agenda 2030, ”I riktning mot en hållbar välfärd”. Rapporten innehåller även en nulägesanalys av var Sverige befinner sig och lyfter utmaningar för arbetet framåt. [Read more…]

Ny rapport om utvecklingsfinansiering

I regeringens rapport om hur Sverige genomfört åtaganden från Addis Abeba har CONCORD Sverige samordnat bidragen från civilsamhällesorganisationer. Det handlar om både det egna arbetet och rekommendationer för vad regeringen bör verka för när det gäller skatteflykt, hållbart företagande och bistånd. Rapporten presenterades nyligen på det årliga forumet om utvecklingsfinansiering i New York (FfD Forum). Där pekade organisationer på att uppföljningen av åtagandena måste bli mer ambitiös. [Read more…]