Konferens för att stärka det demokratiska utrymmet

Nu pågår den tre dagar långa internationella konferensen ”Stockholm Civil Society Days”. Konferensen samlar 250 gäster, alla aktiva inom globala utvecklingsfrågor. Tillsammans ska vi hitta lösningar och samla kraft för att stå emot det växande förtrycket av aktivister och organisationer som arbetar för människors friheter och rättigheter. [Read more…]

Rekordbudget för svenskt bistånd

Nu har regeringen presenterat sin budgetproposition. CONCORD Sverige välkomnar att det är den största biståndsbudgeten någonsin och att målsättningen om 1 procent av bruttonationalinkomsten, BNI, nås. Att arbetet med de globala målen för hållbar utveckling synliggörs i budgetpropositionen välkomnas också. [Read more…]

Tillsammans sätter vi press på EU:s ledare!

Den 25 september fyller de Globala målen för hållbar utveckling två år. Det finns en del positiva initiativ runt om i Europa, men arbetet går för långsamt.  Därför väljer CONCORD Sverige och Europa att uppmärksamma tvåårsdagen genom att be medborgare sätta press på EU:s ledare att anta en övergripande strategi och handlingsplan för arbetet med de Globala målen för hållbar utveckling. [Read more…]

Anmäl dig till Valforum den 11 oktober

Hur kan vi tillsammans bidra till en nyanserad valrörelse där mänskliga rättigheter och allas lika värde, hållbar utveckling och globala frågor får plats? Det vill CONCORD Sverige diskutera tillsammans med våra medlemmar på höstens Policyforum den 11 oktober, som vi väljer att kalla Valforum. [Read more…]

Ännu mer bistånd till Libyens kustbevakning

Under sommaren har EU utökat sitt stöd till Libyens kustbevakning med 46 miljoner euro, biståndsmedel som tas från EU:s Trust Fund for Africa. Det utökade samarbetet med Libyens kustbevakning görs trots att FN-rapporter visat att kustbevakningen vid upprepade tillfällen öppnat eld mot, skjutit sönder och sänkt migrantbåtar1,2. [Read more…]

Sverige, var en modig ledare

Den 10-20 juli träffades världens ledare på FN:s politiska högnivåforum i New York för att rapportera om genomförandet av Agenda 2030, de Globala målen för hållbar utveckling. CONCORD Sverige var på plats och presenterade bland annat rapporten Champions to be? Making the 2030 Agenda a reality. Sverige behöver fortsätta att vara en modig ledare som tar globala initiativ och vågar peka på såväl motgångar som framgångar i arbetet med de Globala målen. [Read more…]

Nya möjligheter att söka EU-finansiering

Nu annonserar EU-kommissionen, genom ett ”call for proposals”, om möjligheten att söka bidrag för projekt som syftar till att förebygga sexuellt och gender-baserat våld mot kvinnor och flickor, och öka tillgången till SRHR-insatser i EU:s partnerländer för utvecklingssamarbete. 25 oktober är slutdatumet för att skicka in en kortfattad projektbeskrivning, ett så kallat ”concept note”. [Read more…]

Feministiska utrikespolitiken behövs mer än någonsin

Den femte juli presenterades rapporten ”Hur feministisk är Sveriges utrikespolitik?” – en unik granskning gjord av 19 organisationer inom CONCORD Sverige. Rapporten visar att Sveriges feministiska utrikespolitik är viktigare än någonsin och har på flera områden varit avgörande för kvinnors och flickors rättigheter. Samtidigt visar rapporten att regeringens agerande på två områden direkt motverkar den feministiska utrikespolitiken: migration och vapenexport. [Read more…]

Almedalsveckan 2017

Här hittar du information om våra seminarier och andra aktiviteter under Almedalsveckan 2017. Du kan se våra seminarier i efterhand eller läsa sammanfattningar av dem. [Read more…]

Trevlig sommar

CONCORD Sveriges kansli stänger nu för sommaren. Några av oss är tillbaka i början av augusti men det är först vecka 34 som det blir full fart på riktigt.  [Read more…]