Riktningen för EU:s bistånd spikad

Foreign Affairs Development Council, 19 maj, photo: European Union

Foreign Affairs Development Council, 19 maj, foto: European Union

Den 19 maj tog EU:s biståndsministrar beslut om EU:s nya utvecklingspolicy. Dessvärre besannades CONCORDs oro över att utvecklingssamarbetet kopplas ihop med säkerhet och migration, en oro vi uttryckte i ett brev till Isabella Lövin inför mötet. På mötet togs också beslut om hur biståndet och humanitära insatser kan samverka bättre. [Read more…]

Engagerat policyforum

Onsdag 26/4 deltog runt 60 representanter från våra medlemsorganisationer på CONCORD Sveriges årsmöte och policyforumUnder dagen medverkade även statssekreterare Ulrika Modéer som bland annat redogjorde för ramverket för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd. [Read more…]

Från ord till handling

Våra arbetsgrupper för Agenda 2030 och Samstämmighet arbetar för fullt just nu. Vi har bland annat skickat in rekommendationer till den handlingsplan som Agenda 2030-delegationen arbetar med. CONCORD Sverige ingår även i regeringskansliets referensgrupp för den uppföljning som Sverige gör till High Level Political Forum i New York i sommar.

[Read more…]

CONCORD i Almedalen

Nedan ser du våra seminarier och andra aktiviteter på Almedalsveckan 2017. Information om medverkande, innehåll m.m. uppdateras löpande. [Read more…]

EU-biståndet formas

Förra året inleddes arbetet med att ta fram ett nytt ramverk för EU:s utvecklingssamarbete. Den gemensamma överenskommelse som EU-kommissionen, medlemsländerna och Europaparlamentet enades om 2006, The European Consensus on Development, ska ersättas av ett dokument som är anpassat till de 17 målen i Agenda 2030, och som ska reflektera de utmaningar som EU ser att biståndet behöver förhålla sig till och adressera. [Read more…]

De fattigaste får mindre

EU:s medlemsländer ökade sitt officiella bistånd under 2016, från 73,4 till 81,3 miljarder dollar, visar ny statistik från OECD. Medan stöd till humanitära insatser och inhemskt flyktingmottagande ökar, minskar biståndet till de fattigaste länderna, tvärtemot givarländernas löften. [Read more…]

Skrota den tillfälliga asyllagen!

På den socialdemokratiska partikongressen i Göteborg kommer partistyrelsens nya hårdare linje i migrationsfrågor att ifrågasättas kraftigt. Av de 2 000 motioner som inkommit kräver 112 en snabb återgång till permanenta uppehållstillstånd och/eller att möjliggöra familjeåterförening enligt den ordinarie asyllagstiftningen. Partistyrelsen föreslår inte bifall till någon av dessa motioner. Vi organisationer som dagligen möter och arbetar med människor på flykt både i Sverige och globalt uppmanar kongressen att lyssna på motionärernas krav på en återgång till en mänskligt hållbar flyktingpolitik.

[Read more…]

26 april: Årsmöte och policyforum

Välkommen på årsmöte den 26 april kl. 9.00-10.30
Härmed kallas alla medlemsorganisationer till CONCORD Sveriges årsmöte. Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport för 2016 samt övriga årsmöteshandlingar skickas ut i april inför årsmötet. [Read more…]

Vi står upp för ett öppet Europa

Romfördraget firade 60 år den sista helgen i mars. Det uppmärksammades av EU:s stats- och regeringschefer, men också av civilsamhället som manifesterade för ett rättvist, hållbart och öppet Europa. [Read more…]

Biståndets roll för det demokratiska utrymmet

I många länder hårdnar klimatet för organisationer i det civila samhället, liksom mot andra aktörer som har betydelse för demokratin. Regeringars sätt att begränsa organisationers möjligheter till att arbeta blir allt fler och mer sofistikerade. Det kan handla om missbruk av administrativa krav, underlåtenhet att försvara aktivisters mänskliga rättigheter, offentlig smutskastning, falska anklagelser och domar, eller i värsta fall direkt inblandning i våld eller mord på ledare inom organisationer. [Read more…]