Otydligt resultat om biståndets framtid

30-31 oktober träffades länderna inom OECD:s biståndskommitté DAC för att fatta beslut om reglerna för det internationella biståndet. Arkivbild, foto: MarcoIlluminati ©OECD

När länderna inom OECD:s biståndskommitté DAC nyligen skulle reformera reglerna för internationellt bistånd blev resultatet klent. Flera avgörande frågor sköts upp eftersom givarländerna står alltför långt ifrån varandra. Samtidigt förnyades DAC:s mandat med tydligt fokus på Agenda 2030-principen: att inte lämna någon utanför. [Read more…]

Möte med Ann Linde om EU:s framtid

EU och dess medlemsländer måste se till att Agenda 2030 blir en del av arbetet med hur unionen ska hantera globaliseringens utmaningar. Det var en av rekommendationerna CONCORD Sverige framförde vid ett möte med EU- och handelsminister Ann Linde den 8 november. [Read more…]

Ledig tjänst CONCORD Sverige: Policysamordnare för Civic space

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 64 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor. I vårt uppdrag ingår även att stärka våra medlemsorganisationers kunskap om och kapacitet att påverka beslutsfattare i Sverige, på EU-nivå och globalt samt deras kapacitet att påverka och söka EU-finansiering för utvecklingsinsatser. CONCORD Sverige är en av 28 nationella plattformar i CONCORD Europa, som samlar 2 400 civilsamhällesorganisationer i Europa.

Att människor engagerar och organiserar sig är en viktig byggsten för ett demokratiskt och fredligt samhälle, men idag är det allt svårare för organisationer och aktivister att verka fritt i stora delar av världen. För att bättre belysa problemet och dela erfarenheter tog våra medlemmar hösten 2016 initiativ till en arbetsgrupp för Civic space. Gruppen vill även bidra till dialog om hur Sverige kan agera på europeisk och global nivå för att så effektivt som möjligt motverka hoten mot det demokratiska utrymmet och stötta utsatta aktivister och organisationer. Vi söker nu en policysamordnare med uppgift att leda och samordna gruppen och arbetet med Civic space samt vårt arbete med mänskliga rättigheter (MR) och företagande.   [Read more…]

EU sviker människor i fattigdom – biståndslöfte uppnås 70 år för sent

En ny rapport från CONCORD Europa visar att det i nuvarande takt kan dröja ytterligare drygt 30 år innan EU når målsättningen att minst 0,7 procent av medlemsländernas bruttonationalinkomst ska gå till internationellt bistånd. Det är en försening på nästan tre generationer. En första biståndsmålsättning sattes redan på 1970-talet. [Read more…]

Nya i styrelsen

Bild: Daniel Karlsson, Palmecentret, Ida Ragnarsson, Forum Syd & Åsa Nilsson-Söderström, Silc

På CONCORD Sveriges extra årsmöte den 11 oktober valdes Daniel Karlsson, Ida Ragnarsson och Åsa Nilsson-Söderström till nya ledamöter i styrelsen. 

[Read more…]

Sverige, låt inte givarnas intressen styra biståndet

Debattartikel måndag 30/10: På dagens biståndsmöte i Paris vill vi att Sverige står upp för att biståndet ska ha fortsatt fokus på fattigdomsbekämpning. Flera förslag som ska förhandlas visar på en oroväckande trend att vilja flytta biståndets fokus från behoven hos människor som lever i fattigdom till givarländernas egna intressen.
[Read more…]

CONCORD deltar i diskussioner om EU:s framtid

Just nu diskuterar EU:s medlemsländer framtiden för unionen med olika framtidsscenarier om hur länderna ska kunna ta sig an de utmaningar EU ställs inför. CONCORD Sverige följer diskussionerna och har vid två tillfällen deltagit i möten med Sveriges regering där fokus varit EU:s finanser och globaliseringen. [Read more…]

Nominera till projektgrupp för kommande valarbete

Hur kan vi tillsammans påverka vilka frågor som kommer fram under valrörelsen nästa år? Vilka budskap och aktiviteter krävs för att globala utvecklingsfrågor och mänskliga rättigheter inte ska hamna i skymundan? Det och mer diskuterade 70 representanter från runt 40 av våra medlemsorganisationer på CONCORD Sveriges Valforum den 11 oktober. Vill du fortsätta arbetet? Nominera dig till projektgruppen!
[Read more…]

Konferens för att stärka det demokratiska utrymmet

Den 20-22 september samlades cirka 250 deltagare från hela världen för Stockholm Civil Society Days. Genom diskussioner och workshops arbetade konferensdeltagarna för att tillsammans hitta lösningar och samla kraft för att stå emot det krympande demokratiska utrymmet och växande förtrycket av aktivister och organisationer som arbetar för människors fri- och rättigheter.
[Read more…]

Så får politiker företag att bidra positivt till global utveckling

I en ny rapport visar CONCORD Europa vilka tio steg som politiker inom EU måste ta för att se till att den privata sektorn spelar en positiv roll i den globala utvecklingen. Europeiska beslutsfattare lyfter fram näringslivet som en viktig aktör för att världen ska lyckas uppfylla de Globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. CONCORD Europas rapport visar på möjligheter, men också brister och orosmoment om inte politiken skapar ramar för ansvarsutkrävande av näringslivet och förutsättningar för privata aktörer att bidra till effektiv och hållbar utveckling. [Read more…]