Biståndet ökar – men de fattigaste länderna får mindre

EU:s medlemsländer ökade sitt officiella bistånd under 2016, från 73,4 till 81,3 miljarder dollar, visar ny statistik från OECD. Medan stöd till humanitära insatser och inhemskt flyktingmottagande ökar, minskar biståndet till de fattigaste länderna, tvärtemot givarländernas löften. [Read more…]

Skrota den tillfälliga asyllagen!

På den socialdemokratiska partikongressen i Göteborg kommer partistyrelsens nya hårdare linje i migrationsfrågor att ifrågasättas kraftigt. Av de 2 000 motioner som inkommit kräver 112 en snabb återgång till permanenta uppehållstillstånd och/eller att möjliggöra familjeåterförening enligt den ordinarie asyllagstiftningen. Partistyrelsen föreslår inte bifall till någon av dessa motioner. Vi organisationer som dagligen möter och arbetar med människor på flykt både i Sverige och globalt uppmanar kongressen att lyssna på motionärernas krav på en återgång till en mänskligt hållbar flyktingpolitik.

[Read more…]

26 april: Årsmöte och policyforum

Välkommen på årsmöte den 26 april kl. 9.00-10.30
Härmed kallas alla medlemsorganisationer till CONCORD Sveriges årsmöte. Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport för 2016 samt övriga årsmöteshandlingar skickas ut i april inför årsmötet. [Read more…]

Vi står upp för ett öppet Europa

Romfördraget firade 60 år den sista helgen i mars. Det uppmärksammades av EU:s stats- och regeringschefer, men också av civilsamhället som manifesterade för ett rättvist, hållbart och öppet Europa. [Read more…]

Biståndets roll för det demokratiska utrymmet

I många länder hårdnar klimatet för organisationer i det civila samhället, liksom mot andra aktörer som har betydelse för demokratin. Regeringars sätt att begränsa organisationers möjligheter till att arbeta blir allt fler och mer sofistikerade. Det kan handla om missbruk av administrativa krav, underlåtenhet att försvara aktivisters mänskliga rättigheter, offentlig smutskastning, falska anklagelser och domar, eller i värsta fall direkt inblandning i våld eller mord på ledare inom organisationer. [Read more…]

Bevara möjligheten till permanenta uppehållstillstånd

Idag, 9 mars, börjar Europaparlamentet förhandla om flera av de förslag som ligger till grund för EU:s nya gemensamma asylsystem. Asylsökandes rättigheter till skydd i Sverige försämrades avsevärt när riksdagen antog en tillfällig asyllag förra sommaren, till exempel begränsades möjligheterna till permanent uppehållstillstånd. Den svenska lagen försvarades med att den var tillfällig. Om EU:s förslag till ett gemensamt asylsystem godkänns kommer Sverige inte kunna återgå till sin ordinarie humana asyllagstiftning. Vi 18 organisationer kräver att regeringen säkerställer att det inte blir verklighet.

[Read more…]

Olivia, Kristin och Sofia nya på CONCORD

[Read more…]

Öka stödet till SRHR i vårbudgeten

Women’s March L.A., Foto: Larissa Puro Flickr, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/legalcode

En stor andel av det globala biståndet till mödrahälsa uteblir i och med President Donald Trumps beslut om återinförande av Global Gag Rule, den så kallade munkavleregeln. Beslutet drabbar främst utsatta människor som lever i fattigdom, och riskerar att markant öka antalet oönskade graviditeter och mödradödligheten i världen. [Read more…]

Vårens utvecklingsfrågor och processer i EU

Under förra året inleddes arbetet med att se över hur EU:s gemensamma bistånds- och utvecklingspolitik kan förnyas i ljuset av Agenda 2030. European Consensus on Development är ett gemensamt beslut som togs 2005 mellan kommissionen, medlemsländerna och parlamentet. Det handlar om vilka gemensamma principer, målsättningar och åtaganden som ska gälla för unionen när det kommer till utvecklingspolitiken. I vår är det dags att uppdatera denna policy, bland annat med anledning av åtaganden som har gjorts genom Agenda 2030. [Read more…]

Brev till EU:s statschefer: Libyensamarbetet riskerar bidra till kränkningar av mänskliga rättigheter

Idag, den 22 februari, uppvaktar vi tillsammans med 70 internationella organisationer stats- och regeringschefer i hela EU med ett gemensamt brev där vi uttrycker djup oro över EU:s beslut om migrationssamarbete med Libyen. I brevet lyfter vi att samarbetet riskerar att leda till allvarliga kränkningar av migranters och flyktingars mänskliga rättigheter. [Read more…]