Kalendarium

Nov
27
mån
Studieresa EU-finansiering @ Bryssel
Nov 27 – Nov 28 heldag

Studieresan riktar sig till dig som jobbar med resursmobilisering och EU-finansiering på någon av våra medlemsorganisationer.

På denna resa kommer deltagarna bland annat få möjlighet att träffa olika enheter på EU-kommissionen (på DG DEVCO och DG NEAR) och på så sätt få kunskap om hur man kan få tillgång till samt kan föra dialog och bygga upp en relation med relevanta enheter på EU-kommissionen. Frågor som hur enheterna arbetar och är organiserade, och vad EU:s prioriteringar för olika tematiska områden är kommer att besvaras. Deltagarna kommer också att få konkreta tips om hur de kan arbeta mer strategiskt och proaktivt gentemot EU-kommissionen.

Tid och plats: 27-28 november. 2 heldagar i Bryssel med en natts övernattning på hotell. CONCORD Sverige erbjuder ersättning för flygresa och boende för alla deltagare. Deltagarna förväntas själva täcka övriga kostnader, ex. traktamente, transport till och från flygplatsen, lokaltrafik i Bryssel etc.

Anmälan: platserna för resan är tyvärr numera fullbokade. För att skriva upp dig på kölista, kontakta Madeleine Winqvist, madeleine.winqvist@concord.se

Nov
28
tis
Seminarium om Migration och Agenda 2030 @ Sida
Nov 28 kl. 10:00 – 11:30

CONCORD Sverige medverkar i ett seminarium om Migration och Agenda 2030, arrangerat av Sida och Delmi

Migration and the 2030 Agenda
– a seminar arranged by Delmi and Sida in cooperation with the Overseas Development Institute

When: Tuesday 28th of November 2017, 10.00 – 11.30
Where: Sida, Hörsalen, Valhallavägen 199, Stockholm
Why: Migration is one of the defining features of the 21st century. The 2030 Agenda highlights the importance of facilitating safe, orderly, regulated and responsible migration, as well as the importance of humane treatment of all migrants, refugees and displaced people, with full respect of human rights.

The Swedish development cooperation will contribute to increasing the positive development effects of migration and reducing the negative effects in countries of origin. To do this, we need to understand the impact of migration on the achievement of all Sustainable Development Goals (SDGs) of the 2030 Agenda and the impact this will have on future migration patterns.

The Overseas Development Institute (ODI) has analysed the interrelationship between migration and eight key development areas and how they affect the achievement of the SDGs. A synthesis which collates, and draws out key findings from a series of eight policy briefings, have been put together by the ODI. Each briefing offers recommendations to incorporate migration into the 2030 Agenda to ensure it contributes to positive development outcomes.
The full report is available for download here.

Moderator: Annika Palo, Sida

Register here

Programme
09.30-10.00 Registration and coffee/tea
10.00-10.05 Welcome and introduction – Ulla Andrén, Sida
10.05-10.35 Presentation of report by Dr Jessica Hagen-Zanker, Research Fellow leading ODI’s migration research
10.35-10.45 Comments by Johan Hassel, Swedish Delegation for the 2030 Agenda
10.45-10.55 Comments by Elisabeth Dahlin, Secretary General Rädda Barnen, representing CONCORD Sweden’s working group on migration
10.55-11.20 Discussion
11.20-11.30 Summary and conclusions – Kristof Tamas, The Migration Studies Delegation (Delmi)

Nov
29
ons
Arbetsgruppsmöte: Agenda 2030 och Samstämmighet @ CONCORD Sverige
Nov 29 kl. 12:00 – 14:30

Arbetsgruppsmöte för medlemmar i CONCORD Sveriges arbetsgrupper för Agenda 2030 och Samstämmighet. Kontakta policysamordnare Sofia Svarfvar, sofia.svarfvar(a)concord.se för mer information.

Dec
6
ons
Arbetsgruppsmöte: EU-finansiering @ CONCORD Sverige
Dec 6 kl. 13:30 – 15:00

Arbetsgruppsmöte för medlemmar i CONCORD Sveriges EU-finansieringsarbetsgrupp. Kontakta Madeleine Winqvist, madeleine.winqvist(a)concord.se för mer information.

Dec
15
fre
Seminarium: Internationella agendan för effektivt utvecklingssamarbete @ CONCORD Sverige
Dec 15 kl. 09:00 – 11:00

Ett år efter toppmötet i Nairobi – vad har hänt sedan dess och vad är viktigt i det fortsatta arbetet för ett bättre bistånd?

För ett år sedan samlades det globala partnerskapet för effektivt utvecklingssamarbete till högnivåmöte i Nairobi, Kenya. Alla som arbetar med internationellt utvecklingssamarbete samlades: givarländer, mottagarländer, organisationer från både Syd och Nord som arbetar för global utveckling, företag, filantroper, etc. Mötet byggde på tidigare överenskommelser från toppmöten i Paris, Accra, Busan m. fl. inom denna agenda för hur bistånd bör genomföras för att ge bästa effekt.

Välkommen till ett seminarium där du får kännedom om vad Sverige har gjort för att leva upp till överenskommelserna från Nairobi-mötet. På seminariet medverkar Johanna Teague och Stefan Söderberg från UD:s enhet för internationell utveckling och berättar om Sveriges arbete med att främja utvecklingseffektivitet och följa upp de internationella åtaganden som gjorts.

Seminariet ger möjlighet för diskussion om utmaningar och möjligheter när agendan för effektivt utvecklingssamarbete genomförs, exempelvis gällande:

  • Bistånd i länder där inskränkningar sker av demokratin och civilsamhällets möjligheter att verka
  • Biståndets roll för jämställdhet
  • Utvecklingssamarbete i sviktande eller konfliktdrabbade stater
  • Samverkan mellan aktörer och den privata sektorns roll

Agendans fyra grundprinciper om lokalt ägarskap, transparens, resultatfokus och inkluderande partnerskap för utveckling, tillsammans med en rad andra åtaganden från alla aktörer, representerar viktig grundläggande kunskap om vad som kännetecknar bra bistånd och skapar en internationell process för hur åtaganden för bättre bistånd ska följas upp. Agendan för effektivt utvecklingssamarbete har bidragit till en del positiv förändring i till exempel transparent rapportering. Vissa förändringar har dock gått trögt, och det är oroande att utvecklingen har vänt eller avstannat på några områden de senaste åren. Det politiska läget i världen är mer svårnavigerat än på länge, och Sveriges och EU:s utvecklingspolitik står inför många nya utmaningar.

Seminariet riktar sig till representanter för CONCORD Sveriges medlemsorganisationer och andra svenska organisationer eller myndigheter med intresse för den globala agendan för effektivt utvecklingssamarbete. Seminariet förutsätter att deltagarna har grundläggande kännedom om utvecklingseffektivitetsagendans bakgrund. Seminariet kommer därför att fokusera på det senaste året, sedan högnivåmötet i Nairobi, samt diskussioner om framtiden.

Anmälan görs till asa.thomasson@concord.se senast den 11/12.
Frukost serveras från kl. 8:30.