Kalendarium

Aug
31
tor
Arbetsgruppsmöte: EU-finansiering @ We Effect
Aug 31 kl. 09:30 – 10:30

Arbetsgruppsmöte för medlemmar i CONCORD Sveriges EU-finansieringsarbetsgrupp. Kontakta Madeleine Winqvist, madeleine.winqvist(a)concord.se för mer information.

EU-erfarenhetsutbyte om samordning @ We Effect
Aug 31 kl. 10:30 – 12:00

Detta erfarenhetsutbyte riktar sig till dig som i ditt arbete har skrivit EU-ansökningar eller handlagt ett EU-finansierat projekt. Utbytet ordnas av Concord Sveriges EU-finansieringsgrupp, men även personer som inte ingår i arbetsgruppen är välkomna.

 • Plats: We Effect
 • Anmälan: till asa.thomasson@concord.se eller 08-648 99 22

Temat för detta erfarenhetsutbyte är utmaningar och frågetecken som du kan möta som ansvarig för att samordna en EU-ansökan eller ett EU-projekt, både när det gäller den interna samordningen mellan olika kolleger, enheter och kontor, och den externa samordningen med samarbetspartners. Att sätta ihop ett konsortium, och erfarenheter av att jobba i konsortier, är bland de frågor vi kommer att diskutera.
Träffen bygger på att deltagarna presenterar och diskuterar erfarenheter av att arbeta med EU-finansierade projekt, och att övriga deltagare bidrar med frågor, tips och idéer.
För mer information kontakta Åsa Thomasson, asa.thomasson@concord.se eller 08-648 99 22

Välkommen!

Sep
7
tor
Arbetsgruppsmöte: Jämställdhet @ CONCORD Sverige
Sep 7 kl. 13:00 – 15:00

Arbetsgruppsmöte för medlemmar i CONCORD Sveriges Jämställdhetsarbetsgrupp. Kontakta Jessica Poh-Janrell, jessica.janrell(a)concord.se för mer information.

Sep
26
tis
Utbildning: Söka EU-finansiering @ CONCORD Sverige
Sep 26 – Sep 27 heldag

Tid: 26-27 september (26 september: kl 13-17, 27 september: kl 9-16)
Plats: CONCORD Sverige, Medborgarplatsen 3, plan 8
Anmälan: till asa.thomasson@concord.se

Denna utbildning riktar sig till dig som jobbar för en organisation och har ansvar för att söka finansiering till utvecklingsprojekt eller information om utvecklingsfrågor.

Utbildningen handlar om att hitta och söka finansiering från EuropeAid. Metoderna som vi använder under kursen bygger på praktiska övningar och lärdomar från ett antal olika europeiska biståndsorganisationers kursmaterial om EU-finansiering.

Ur innehållet:

 • EU som biståndsgivare
 • Olika EU-program att söka finansiering från
 • EU-delegationernas roll
 • Calls for proposals och EU:s riktlinjer
 • Partnerskap
 • Concept notes
 • Logframe
 • Budget
 • Fullständig ansökan

Kursen är kostnadsfri för medlemsorganisationer i CONCORD Sverige.

Om samtliga kursdeltagare talar svenska kommer kursen att hållas på svenska med visst material på engelska. Om någon medlemsorganisation anmäler icke-svenskspråkiga deltagare så kommer kursen att hållas på engelska.

Välkommen!

 

Okt
19
tor
EU-erfarenhetsutbyte för controllers
Okt 19 kl. 13:30 – 15:00

Detta erfarenhetsutbyte riktar sig till dig som är controller eller handläggare och jobbar för en organisation med erfarenhet av att arbeta med EU-ansökningar och EU-finansierade projekt. Ni får gärna komma tillsammans från både ekonomi- och programenheten från samma organisation.

 • Plats: bekräftas senare
 • Anmälan: till asa.thomasson@concord.se eller 08-648 99 22

Träffen bygger på att deltagarna presenterar och diskuterar exempel från sin erfarenhet av att arbeta med EU-budgetar och -redovisningar, och att övriga deltagare bidrar med frågor, tips och idéer. Tidigare erfarenhetsutbyten har t ex handlat om hur man bäst gör en budget enligt EU:s mall, växelkurser, svårtolkade delar av EU:s avtalsmall, etc. Upplägget för erfarenhetsutbytet utarbetas i dialog med de som anmäler sig.
För mer information kontakta Åsa Thomasson, asa.thomasson@concord.se eller 08-648 99 22
Välkommen!

Dec
6
ons
EU-finansieringsgruppsmöte @ CONCORD Sverige
Dec 6 kl. 13:30 – 15:00