Kalendarium

Apr
26
ons
Årsmöte och Policyforum @ We Effect
Apr 26 heldag

Välkommen på årsmöte den 26 april kl. 9.00-10.30
Härmed kallas alla medlemsorganisationer till CONCORD Sveriges årsmöte. Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport för 2016 samt övriga årsmöteshandlingar skickas ut i april inför årsmötet.

Välkommen till policyforum den 26 april kl. 11.00-16.00
Regeringen har med det biståndspolitiska ramverket, den feministiska utrikespolitiken och flera andra policyer och beslut presenterat hur de vill verka för en hållbar och rättvis utveckling. Just nu pågår arbetet med att ta fram en långsiktig handlingsplan för genomförandet av Agenda 2030 och PGU. Samtidigt ser vi flera utmaningar och målkonflikter i den praktiska politiken, och hur den politiska situationen i Sverige, EU och världen försvårar arbetet.

På vårens policyforum kommer statssekreterare Ulrika Modéer och samtalar om regeringens arbete och svarar på civilsamhällets frågor. Vi kommer också att presentera CONCORD Sveriges planer för påverkans- och opinionsarbetet under våren och sommaren.

Forumet blir ett tillfälle för din organisation att under en halvdag få senaste nytt om de aktuella utrikes- och utvecklingspolitiska frågorna, och bidra med synpunkter på prioriteringar och metodval i CONCORD Sveriges arbete. Vi återkommer med underlag och agenda för vårens policyforum.

Plats: We Effect, Franzéngatan 6, 112 51 Stockholm (T-bana Stadshagen)
Anmälan till årsmötet och policyforum görs senast den 21 april till olivia.sporre(a)concord.se
Obs! Ange om du vill delta på årsmötet och/eller policyforumet samt eventuell specialkost. Vi bjuder på vegetarisk lunch.

Välkommen!

/Jessica, Kristin, Olivia, Magnus, Peter, Sofia och Åsa

 

Maj
3
ons
Seminarium om avräkningar från biståndet
Maj 3 kl. 09:00 – 10:30

Åtta miljarder i avräkningar från biståndet för flyktingmottagande i Sverige – vad är alternativen?

Datum: onsdag 3 maj
Tid: 9.00 – 10.30

Kom och delta i ett framåtsyftande samtal om biståndet!
Vad ska biståndet prioritera? Behoven är oändliga men resurserna är begränsade. Just nu går över åtta miljarder ur biståndsbudgeten till flyktingmottagning. Det kallas avräkningar och är en fråga med kopplingar till såväl migrations-, finans- som biståndspolitik.

Organisationer i civilsamhället ifrågasätter avräkningar och menar att bistånd endast ska användas till kostnader som syftar till internationell utveckling. Avräkningarna från biståndet för mottagande av flyktingar i Sverige har ökat och är en fråga som diskuteras. Dessutom har Riksrevisionen kritiserat hur prognoserna som ligger till grund för avräkningarna och regeringens hantering har skapat en ryckighet i biståndsbudgeten som gör styrningen och uppföljningen svårare. Avräkningarna för flyktingmottagande har debatterats i fler länder än Sverige, och OECD:s biståndskommitté gör en översyn av sina regler.

Program:

⸰ Presentation av rapporten Är det bistånd? En granskning av Sveriges avräkningar från biståndet – Åsa Thomasson, CONCORD Sverige

⸰ Paneldiskussion om hur Sveriges modell för avräkningarna kan förbättras:

 • Finns det några alternativ till dagens avräkningar?
 • Hur kan avräkningarna bli mer förutsägbara genom bättre uppföljning och styrning?
 • Hur kan transparens och möjlighet till ansvarsutkrävande bli bättre?

Medverkande:
Statssekreterare Ulrika Modéer
Maria Andersson Willner, biståndspolitisk talesperson (s)
Sofia Arkelsten, utrikespolitisk talesperson (m)
Kristina Henschen, Union to Union

Samtalsledare: Henrik Fröjmark, IM

Föranmälan är nödvändig och antalet platser är begränsat. Om du är intresserad, anmäl intresse att delta till asa.thomasson(a)concord.se så återkommer vi med besked. Medlemmar i CONCORD Sveriges AidWatch-arbetsgrupp har företräde till de platser som finns, i anmälningsordning.

Maj
8
mån
Workshop om civic space
Maj 8 kl. 13:00 – 16:30

Workshop om civic space

För mer information, kontakta Åsa Thomasson: asa.thomasson(a)concord.se.

Maj
18
tor
Utbildning: Handlägga EU-finansiering/EuropeAid Grants Management @ CONCORD Sverige
Maj 18 – Maj 19 heldag

Tid: 18-19 maj (18 maj: kl 10-17, 19 maj: kl 9-16)
Plats: CONCORD Sverige, Medborgarplatsen 3, plan 8
Anmälan: till asa.thomasson(a)concord.se

Denna utbildning riktar sig till dig som jobbar för en organisation och har ansvar för att handlägga/administrera projekt finansierade av EuropeAid. Du som deltar förväntas ha någon tidigare erfarenhet av EU-finansiering.

Utbildningen kommer att fokusera på de regler som finns för bidrag från EuropeAid. Metoderna som vi använder under kursen bygger på praktiska övningar och lärdomar från ett antal olika europeiska biståndsorganisationers kursmaterial om EU grants management. Kursen bygger på reglerna i EU:s Practical Guide, PRAG 2013, och redogör även för hur de utvecklats i PRAG 2014, 2015 och 2016.

Ur innehållet:
• Projektkontraktet och dess bilagor
• Finansiella regler och godkända kostnader
• Roller och ansvarsfördelning
• Tillägg eller förändringar i kontraktet
• Regler kring utåtriktad kommunikation
• Upphandlingsregler
• Rapportering och utbetalningar
• Revision och avslutning av projekt
• Krav på dokumentation

Kursen är kostnadsfri för medlemsorganisationer i CONCORD Sverige.

Om samtliga kursdeltagare talar svenska kommer kursen att hållas på svenska med visst material på engelska. Om någon medlemsorganisation anmäler icke-svenskspråkiga deltagare kommer kursen att hållas på engelska.

Välkommen!

Jun
12
mån
EU-erfarenhetsutbyte för controllers @ Olof Palmes Internationella Center
Jun 12 kl. 13:30 – 15:00

Detta erfarenhetsutbyte riktar sig till dig som är controller eller handläggare och jobbar för en organisation med erfarenhet av att arbeta med EU-ansökningar och EU-finansierade projekt. Ni får gärna komma tillsammans från både ekonomi- och programenheten från samma organisation.

 • Plats: Olof Palmes Internationella Center
 • Anmälan: mejla till asa.thomasson@concord.se eller 08-648 99 22

Träffen bygger på att deltagarna presenterar och diskuterar exempel från sin erfarenhet av att arbeta med EU-budgetar och -redovisningar, och att övriga deltagare bidrar med frågor, tips och idéer. Tidigare erfarenhetsutbyten har t ex handlat om hur man bäst gör en budget enligt EU:s mall, växelkurser, svårtolkade delar av EU:s avtalsmall, etc. Upplägget för erfarenhetsutbytet utarbetas i dialog med de som anmäler sig.
För mer information kontakta Åsa Thomasson, asa.thomasson@concord.se eller 08-648 99 22
Välkommen!

Aug
31
tor
EU-finansieringsgruppsmöte @ We Effect
Aug 31 kl. 09:30 – 10:30

31 augusti 9.30-10.30, hos We Effect

EU-erfarenhetsutbyte om samordning @ We Effect
Aug 31 kl. 10:30 – 12:00

Detta erfarenhetsutbyte riktar sig till dig som i ditt arbete har skrivit EU-ansökningar eller handlagt ett EU-finansierat projekt. Utbytet ordnas av Concord Sveriges EU-finansieringsgrupp, men även personer som inte ingår i arbetsgruppen är välkomna.

 • Plats: We Effect
 • Anmälan: till asa.thomasson@concord.se eller 08-648 99 22

Temat för detta erfarenhetsutbyte är utmaningar och frågetecken som du kan möta som ansvarig för att samordna en EU-ansökan eller ett EU-projekt, både när det gäller den interna samordningen mellan olika kolleger, enheter och kontor, och den externa samordningen med samarbetspartners. Att sätta ihop ett konsortium, och erfarenheter av att jobba i konsortier, är bland de frågor vi kommer att diskutera.
Träffen bygger på att deltagarna presenterar och diskuterar erfarenheter av att arbeta med EU-finansierade projekt, och att övriga deltagare bidrar med frågor, tips och idéer.
För mer information kontakta Åsa Thomasson, asa.thomasson@concord.se eller 08-648 99 22

Välkommen!

Sep
26
tis
Utbildning: Söka EU-finansiering @ CONCORD Sverige
Sep 26 – Sep 27 heldag

Tid: 26-27 september (26 september: kl 13-17, 27 september: kl 9-16)
Plats: CONCORD Sverige, Medborgarplatsen 3, plan 8
Anmälan: till asa.thomasson@concord.se

Denna utbildning riktar sig till dig som jobbar för en organisation och har ansvar för att söka finansiering till utvecklingsprojekt eller information om utvecklingsfrågor.

Utbildningen handlar om att hitta och söka finansiering från EuropeAid. Metoderna som vi använder under kursen bygger på praktiska övningar och lärdomar från ett antal olika europeiska biståndsorganisationers kursmaterial om EU-finansiering.

Ur innehållet:

 • EU som biståndsgivare
 • Olika EU-program att söka finansiering från
 • EU-delegationernas roll
 • Calls for proposals och EU:s riktlinjer
 • Partnerskap
 • Concept notes
 • Logframe
 • Budget
 • Fullständig ansökan

Kursen är kostnadsfri för medlemsorganisationer i CONCORD Sverige.

Om samtliga kursdeltagare talar svenska kommer kursen att hållas på svenska med visst material på engelska. Om någon medlemsorganisation anmäler icke-svenskspråkiga deltagare så kommer kursen att hållas på engelska.

Välkommen!

 

Okt
19
tor
EU-erfarenhetsutbyte för controllers
Okt 19 kl. 13:30 – 15:00

Detta erfarenhetsutbyte riktar sig till dig som är controller eller handläggare och jobbar för en organisation med erfarenhet av att arbeta med EU-ansökningar och EU-finansierade projekt. Ni får gärna komma tillsammans från både ekonomi- och programenheten från samma organisation.

 • Plats: bekräftas senare
 • Anmälan: till asa.thomasson@concord.se eller 08-648 99 22

Träffen bygger på att deltagarna presenterar och diskuterar exempel från sin erfarenhet av att arbeta med EU-budgetar och -redovisningar, och att övriga deltagare bidrar med frågor, tips och idéer. Tidigare erfarenhetsutbyten har t ex handlat om hur man bäst gör en budget enligt EU:s mall, växelkurser, svårtolkade delar av EU:s avtalsmall, etc. Upplägget för erfarenhetsutbytet utarbetas i dialog med de som anmäler sig.
För mer information kontakta Åsa Thomasson, asa.thomasson@concord.se eller 08-648 99 22
Välkommen!

Dec
6
ons
EU-finansieringsgruppsmöte @ CONCORD Sverige
Dec 6 kl. 13:30 – 15:00