Kalendarium

Sep
26
tis
Utbildning: Söka EU-finansiering @ CONCORD Sverige
Sep 26 – Sep 27 heldag

Tid: 26-27 september (26 september: kl 13-17, 27 september: kl 9-16)
Plats: CONCORD Sverige, Medborgarplatsen 3, plan 8
Anmälan: till madeleine.winqvist(a)concord.se

Jobbar du med att hitta nya möjligheter till EU-finansiering eller andra delar i en ansökningsprocess som att skriva eller stötta kollegor med att skriva EU-ansökningar?

Vi hjälper dig att lära känna EU bättre som givare och navigera för att hitta finansieringsmöjligheter som passar din organisation. Under kursen får du veta mer om hur en ansökan är uppbyggd och vad som krävs för att göra den framgångsrik. Utbildningen är kostnadsfri för medlemsorganisationer i CONCORD Sverige.

Metoderna vi använder under kursen bygger på praktiska övningar och lärdomar från ett antal olika europeiska biståndsorganisationers kursmaterial om EU-finansiering.

Ur innehållet:

  • EU som biståndsgivare
  • Olika EU-program att söka finansiering från
  • EU-delegationernas roll
  • Calls for proposals och EU:s riktlinjer
  • Partnerskap
  • Concept notes
  • Logframe
  • Budget
  • Fullständig ansökan

Om samtliga kursdeltagare talar svenska kommer kursen att hållas på svenska med visst material på engelska. Om någon medlemsorganisation anmäler icke-svenskspråkiga deltagare så kommer kursen att hållas på engelska.

Välkommen!

Okt
11
ons
Valforum @ Ersta konferens och hotell
Okt 11 kl. 12:00 – 16:30

Hur kan vi tillsammans bidra till en nyanserad valrörelse där mänskliga rättigheter och allas lika värde, hållbar utveckling och globala frågor får plats? Det vill CONCORD Sverige diskutera tillsammans med våra medlemmar på höstens Policyforum den 11 oktober, som vi väljer att kalla Valforum.

Valforumet kommer att helt ägnas åt det gemensamma arbetet inför valet och hur vi på bästa sätt kan bidra till att sätta våra frågor på agendan. Vi hoppas att så många som möjligt av våra medlemsorganisationer kan komma.

Tid: 11 oktober kl. 12.00-16.30 (inklusive vegetarisk lunch, meddela ev. specialkost i anmälan)
Plats: Ersta konferens & hotell
Anmälan görs till policychef Peter Sörbom: peter.sorbom(a)concord.se senast 3 oktober

Forumet är öppet för anställda och förtroendevalda hos våra medlemsorganisationer. Är ni flera som vill komma från samma organisation blir vi glada – varmt välkomna!

För frågor eller mer information, kontakta Peter Sörbom.

Okt
19
tor
EU-erfarenhetsutbyte för controllers @ Rädda Barnen
Okt 19 kl. 13:30 – 15:00

Detta erfarenhetsutbyte riktar sig till dig som är controller eller handläggare och jobbar för en organisation med erfarenhet av att arbeta med EU-ansökningar och EU-finansierade projekt. Ni får gärna komma tillsammans från både ekonomi- och programenheten från samma organisation.

Träffen bygger på att deltagarna presenterar och diskuterar exempel från sin erfarenhet av att arbeta med EU-budgetar och -redovisningar, och att övriga deltagare bidrar med frågor, tips och idéer. Tidigare erfarenhetsutbyten har t ex handlat om hur man bäst gör en budget enligt EU:s mall, växelkurser, svårtolkade delar av EU:s avtalsmall, etc. Upplägget för erfarenhetsutbytet utarbetas i dialog med de som anmäler sig.
För mer information, kontakta Madeleine Winqvist.
Välkommen!

Dec
6
ons
Arbetsgruppsmöte: EU-finansiering @ CONCORD Sverige
Dec 6 kl. 13:30 – 15:00

Arbetsgruppsmöte för medlemmar i CONCORD Sveriges EU-finansieringsarbetsgrupp. Kontakta Madeleine Winqvist, madeleine.winqvist(a)concord.se för mer information.