Plan International Sverige: Institutional Partnerships Manager

Plan International Sverige söker en Samordnare Institutionella Givare/ Institutional Partnerships Manager. Tjänsten är placerad på Enheten för Institutionella Partnerskap inom Plan International Sveriges programavdelning. Enheten ansvarar för samordning av resursmobilisering och account management för institutionella givare, stiftelser och andra programbaserade samarbeten.

I rollen samarbetar du både inom enheten och inom avdelningen med andra account managers för andra givare och Business Development Managers samt med programhandläggare, tematiska rådgivare och avdelningens MEAL och Controller funktioner och ekonomienhetens personal.

Kvalifikationer och personliga egenskaper

Du har 5-10 års relevant arbetslivserfarenhet inom internationellt bistånd med fokus på resursmobilisering, givarrelationer och account management. Du kan visa upp starka meriter inom bidragsfinansiering från EU med hög hit rate i ansökningar. Du har erfarenhet av att leda ansökningsprocesser och samordna olika kompetenser i team. Din stilistiska förmåga är mycket god liksom ditt affärssinne och kunskap i budgetering och uppföljning, LFA metodik, kvalitetssäkring.

Erfarenhet av fältarbete eller annan utlandstjänstgöring inom biståndet är meriterande samt att ha arbetat utifrån ett barnrättsperspektiv/barnkonventionen. Din erfarenhet har du skaffat dig inom exempelvis en annan biståndsorganisation, frivilligsektorn EU, FN och/eller myndighet. Vi utgår vidare från att du är prestigelös, öppen och har lätt att snabbt anpassa dig till nya situationer och uppdrag. Vi ser även att du har relevant högskoleutbildning (minst kandidatexamen) och mycket goda kunskaper i svenska och engelska. Kunskap i spanska och/eller franska är meriterande.

Sista ansökningsdag: 7 augusti 2017

Speak Your Mind

*