SAK: Praktikanter

Praktikplats vid enheten för biståndskoordinering

Målet är att praktikanten skall få kunskap och erfarenhet av påverkans- och kommnuikationsarbete i en idéburen biståndsorganisation.

SAK arbetar bland annat med att analysera och påverka det svenska och internationella samabetet med Afghanistan. Praktiken innebär att stödja politiska, sociala och ekonomiska analyser, koordinera våra påverkansnätverk i Sverige och EU samt påverkans- och kommunikationsaktiviteter.

Arbetsuppgifter kan innebära att 1) självständigt göra research kring aktuella frågor som påverkar det internationella samarbetet med Afghanistan, 2) kommunicera med och stötta koordinationen av vårt svenska och europeiska påverkansarbet genom de gemensamma IT-plattformar nätverken har, och 3) praktiskt hjälpa till att arrangera påverkansaktiviteter som seminarier och konferenser.

Sista ansökningsdag: 30 oktober, 2017

Praktikplats vid kommunikationsenheten

Praktikanten kommer att tillhöra kommunikationsenheten där vi arbetar med PR, press, information, opinionsbildning, insamling, medlemsfrågor, kampanjer och event. Målet med praktiken är att praktikanten får god kännedom och kunskap om hur man förbereder och genomför konferenser, seminarier och kampanjer. Ökad färdighet att arbeta som skribent med texter till tidning, trycksaker och digitala medier samt att komma ut och engagera medlemmar, informera och besöka lokala medlemsorganisationer inför bland annat kampanjer ingår också i målet.

Sista ansökningsdag: 30 november, 2017

Praktikplats vid enheten för finans och administration

Enheten är en stödenhet med ansvar för bl.a. generell administration, ekonomi, lönehantering och IT. På enheten finns enhetschef samt fyra medarbetare. Enheten ansvarar för administration och ekonomi på verksamheten i Sverige samt samordning av strategiska finansiella och administrativa frågor (bl.a. dokumenthantering) för hela SAK:s verksamhet.

Praktikanten kommer att handledas av den administrativa handläggaren som arbetar ca 50% med dokumenthantering.

Målet med praktiken är att praktikanten får grundläggande kunskap och kännedom om dokumenthantering och arkivering. I praktikuppgifterna kommer följande att ingå:

  • Ordning och förteckning av SAK:s pappersarkiv inför slutleverans till Riksarkivet
  • Framtagande av tekniska och administrativa standarder för SAK:s dokumenthantering i både Sverige och Afghanistan
  • Utformning av praktiska handledningar i dokumenthantering för SAK:s personal i både Sverige och Afghanistan.

Sista ansökningsdag: 30 november, 2017

Speak Your Mind

*