Ledig tjänst CONCORD Sverige: Policysamordnare för Civic space

CONCORD Sverige är en plattform som samlar 64 organisationer. Tillsammans vill vi påverka Sveriges och EU:s utvecklingspolitik för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor. I vårt uppdrag ingår även att stärka våra medlemsorganisationers kunskap om och kapacitet att påverka beslutsfattare i Sverige, på EU-nivå och globalt samt deras kapacitet att påverka och söka EU-finansiering för utvecklingsinsatser. CONCORD Sverige är en av 28 nationella plattformar i CONCORD Europa, som samlar 2 400 civilsamhällesorganisationer i Europa.

Att människor engagerar och organiserar sig är en viktig byggsten för ett demokratiskt och fredligt samhälle, men idag är det allt svårare för organisationer och aktivister att verka fritt i stora delar av världen. För att bättre belysa problemet och dela erfarenheter tog våra medlemmar hösten 2016 initiativ till en arbetsgrupp för Civic space. Gruppen vill även bidra till dialog om hur Sverige kan agera på europeisk och global nivå för att så effektivt som möjligt motverka hoten mot det demokratiska utrymmet och stötta utsatta aktivister och organisationer. Vi söker nu en policysamordnare med uppgift att leda och samordna gruppen och arbetet med Civic space samt vårt arbete med mänskliga rättigheter (MR) och företagande.  

Arbetsuppgifter:

 • Leda och bidra till policyutveckling samt samordna CONCORD Sveriges dialog och påverkansarbete gentemot svenska, europeiska och globala aktörer om civilsamhällets möjligheter att verka och vara en aktör i egen rätt.
 • Bevaka och påverka civilsamhällets möjligheter att verka och vara en aktör i egen rätt i samverkan med CONCORD Europa och andra relevanta CSO-aktörer.
 • Bistå vår expertgrupp för MR och företagande.
 • Ansvara för planering och utförande av strategi, verksamhetsplan och verksamhetsbudget samt uppföljning och rapportering inom arbetsområdet inklusive samordning av arbetsgrupper för Civic space.
 • Företräda och vara talesperson gentemot media kopplat till ansvarsområden utifrån fastställd ordning samt ansvara för att tillsammans med kommunikationsansvarig formulera budskap inför rapportlanseringar, till pressmeddelanden samt andra uttalanden.
 • Ansvara för att uppdatera och bidra till stärkt kapacitet av CONCORD Sveriges medlemsorganisationer om civilsamhällets möjligheter att verka, samt MR och företagande.
 • Ansvara för och bidra till att information om det egna ansvarsområdet är uppdaterad i CONCORD Sveriges olika kommunikationskanaler.

Vi ser gärna att du har/är:

 • Högskoleutbildning inom statsvetenskap/utvecklingsstudier/nationalekonomi eller erhållit motsvarande kunskap på annat sätt
 • Kunskaper om utvecklings- och hållbarhetsfrågor, gärna med fokus på Civic space
 • Kunskap om beslutsprocesser inom Sverige och EU
 • Erfarenhet av att samordna, lyssna in och knyta ihop processer med flertalet civilsamhällesaktörer
 • Erfarenhet av dialog med beslutsfattare och påverkansarbete
 • Erfarenhet av att planera och genomföra seminarier och andra utbildningsinsatser
 • Erfarenhet av civilsamhällesorganisationer med internationell inriktning
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
 • God social kompetens och förmåga att samarbeta med andra
 • God strateg med förmåga att organisera och prioritera ditt arbete samt att arbeta självständigt

Anställning: Tillsvidare på heltid med start i början av 2018.

Ansökan och mer information: Skicka din ansökan med personligt brev och CV senast den 26 november till jobb@concord.se Skriv ”Policysamordnare Civic space” som ärende.

För mer information, kontakta Magnus Falklöf, kanslichef: 0702-52 99 42, Åsa Thomasson, policysamordnare Civic space och AidWatch: 0735-14 17 52 eller Peter Sörbom, policychef: 0733-80 80 30.

Speak Your Mind

*