Konferens för att stärka det demokratiska utrymmet

Nu pågår den tre dagar långa internationella konferensen ”Stockholm Civil Society Days”. Konferensen samlar 250 gäster, alla aktiva inom globala utvecklingsfrågor. Tillsammans ska vi hitta lösningar och samla kraft för att stå emot det växande förtrycket av aktivister och organisationer som arbetar för människors friheter och rättigheter.

Stockholm Civil Society Days är en återkommande konferens som i år fokuserar på de stora inskränkningarna av medborgerliga friheter och demokratiskt utrymme i många länder.

– Ett krympande demokratiskt utrymme är ett stort hinder för en hållbar global utveckling. Det drabbar individer och aktivister som i vissa fall riskerar sina liv för att utöva sina demokratiska rättigheter. Det var en självklarhet att årets konferens skulle fokusera på det här akuta problemet. Alla aktörer involverade i utvecklingssamarbete måste göra mer och bättre, säger Kristina Henschen, ordförande för CONCORD Sverige, som arrangerar konferensen tillsammans med Sida.

En nystartad arbetsgrupp inom CONCORD Sverige, Civic space-arbetsgruppen, fokuserar på det minskade demokratiska utrymmet. Kvinna till Kvinna är en av 20 organisationer i arbetsgruppen:

– I många länder är det nästan omöjligt för kvinnor att vara politiskt aktiva på grund av könsdiskriminerande strukturer. Därför sker arbetet med att försvara och utveckla kvinnors rättigheter i ideella organisationer eller feministiska rörelser. Nu ser vi att rätten att organisera sig, demonstrera och fritt yttra sig begränsas kraftigt. Vad händer då med möjligheten för kvinnor att delta i samhällsutvecklingen? Vem ska driva frågor om kvinnors rättigheter och jämställdhet? säger Lena Ag, generalsekreterare för Kvinna till Kvinna, som i flera decennier arbetat för kvinnors rättigheter globalt.

Kvinna till Kvinna är en av många som arrangerar seminarier på årets konferens. Genom olika seminarier och andra aktiviteter belyser konferensen det krympande demokratiska utrymmet från olika perspektiv.

Konferensen äger rum i Sidas lokaler på Valhallavägen 199, endast för föranmälda deltagare.

Speak Your Mind

*