Svenska FN-förbundet: Projektledare för ”Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner”

Svenska FN-förbundet söker en projektledare till kansliet i Stockholm. Projektledaren ska ha det övergripande ansvaret för vårt nya projekt som syftar till att öka kännedom, kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i kommuner, landsting och regioner.

Agenda 2030 är den FN-resolution som fastlade de globala målen för hållbar utveckling. De globala målen täcker alla dimensioner av hållbar utveckling, såväl ekonomiskt, socialt som miljömässigt hållbar utveckling, och består av 17 mål samt 169 delmål som världens länder ska arbeta för fram till år 2030. Projektet löper över tre år och genomförs i nära samverkan mellan Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Som projektledare har du det övergripande ansvaret för projektet. Du planerar, följer upp och rapporterar projektet såväl inom Svenska FN-förbundet som till bidragsgivaren. Du har budgetansvaret för projektet och ansvarar också för upphandlingar inom det. Du koordinerar och följer upp det operativa arbetet i en arbetsgrupp som du också kommer att vara med att utforma i samråd med din chef. Utöver dig kommer gruppen att bestå av ytterligare cirka 1½ årsarbetskrafter. Du bär ett huvudansvar för den strategiska utvecklingen av projektet och medverkar i dess styrgrupp. Du ansvarar för kontakten med SKL och samordnar projektets referensgrupp. Projektledaren ska också ansvara för den interna förankringen och säkerställa samverkan med Svenska FN-förbundets övriga verksamhetsområden.

Sista ansökningsdag: 22 oktober, 2017

Speak Your Mind

*