26 april: Årsmöte och policyforum

Välkommen på årsmöte den 26 april kl. 9.00-10.30
Härmed kallas alla medlemsorganisationer till CONCORD Sveriges årsmöte. Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport för 2016 samt övriga årsmöteshandlingar skickas ut i april inför årsmötet. [Read more…]

Tack för lyckat årsmöte och givande policyforum!

Den 28 april hade CONCORD Sverige årsmöte och policyforum där ett 50-tal personer från våra medlemsorgansationer deltog.CONCORD Sveriges årsmöte 2015 Vid årsmötet blev Kristina Henschen från Union to Union omvald till ordförande. Två nya ledamöter valdes även in i styrelsen, Mia Haglund-Heelas från Plan Sverige och Johanna Leander från Palmecentret. Kristina Henschen presenterade CONCORDs
verksamhetsberättelse för 2014. Årsmötet gladdes åt den positiva medlemsutveckling CONCORD Sverige har, där vi under 2014 kommit upp i 54 medlemsorganisationer. Vidare uppmärksammades sammanställningen över aktiva medlemmar i de olika arbetsgrupperna och styrgruppen, som kan ses i verksamhetsberättelsen.

[Read more…]