WWF: Programsamordnare för civilsamhället i naturvården

Världsnaturfonden WWF söker nu samordnare till vårt program för att stärka civilsamhällets kapacitet och deltagandet i naturvårdsarbetet i delar av Afrika och Asien. Programmet samverkar med WWF-kontor i ett dussintal länder, och har i dagsläget en budget på ca 70 miljoner kronor per år.  [Read more…]

Fokus på haven för världens skull

FN:s havskonferens var ett initiativ av Fiji och Sverige för att stödja arbetet med mål 14 i Agenda 2030. Foto: UN Photo/Kim Haugton

I fredags, 9 juni, avslutades FN:s Havskonferens om mål 14 i Agenda 2030. Över 1300 frivilliga åtaganden lämnades in under konferensen. Anna Axelsson, Diakonia, representerade CONCORD Sverige i den svenska delegationen till konferensen. Läs hennes summering av dagarna och tankar om vägen framåt. [Read more…]

Reflektioner om FN:s havskonferens och World Oceans Day

Anna Axelsson, Diakonia

Anna Axelsson, Diakonia, representerar CONCORD Sverige i den svenska delegationen till FN:s havskonferens. Läs hennes reflektioner kring konferensen och torsdagens firande av World Oceans Day i FN:s generalförsamling:

[Read more…]

Biståndets roll för det demokratiska utrymmet

I många länder hårdnar klimatet för organisationer i det civila samhället, liksom mot andra aktörer som har betydelse för demokratin. Regeringars sätt att begränsa organisationers möjligheter till att arbeta blir allt fler och mer sofistikerade. Det kan handla om missbruk av administrativa krav, underlåtenhet att försvara aktivisters mänskliga rättigheter, offentlig smutskastning, falska anklagelser och domar, eller i värsta fall direkt inblandning i våld eller mord på ledare inom organisationer. [Read more…]

Ny arbetsgrupp för civilsamhällets utrymme

CONCORD Sverige inleder året med ett nytt verksamhetsområde: ett gemensamt arbete för att bevaka och motverka hoten mot det civila samhället. Syftet med den nya civic space-arbetsgruppen är att lyfta frågan om de senaste årens oroande utveckling med kraftigt accelererande inskränkningar av organisationers möjligheter att verka i många länder världen över, och att ta ett samlat grepp med förslag på hur politiken för global utveckling i Sverige, EU och FN kan bidra till att dessa inskränkningar motverkas.

[Read more…]