Fokus på haven för världens skull

FN:s havskonferens var ett initiativ av Fiji och Sverige för att stödja arbetet med mål 14 i Agenda 2030. Foto: UN Photo/Kim Haugton

I fredags, 9 juni, avslutades FN:s Havskonferens om mål 14 i Agenda 2030. Över 1300 frivilliga åtaganden lämnades in under konferensen. Anna Axelsson, Diakonia, representerade CONCORD Sverige i den svenska delegationen till konferensen. Läs hennes summering av dagarna och tankar om vägen framåt. [Read more…]

Reflektioner om FN:s havskonferens och World Oceans Day

Anna Axelsson, Diakonia

Anna Axelsson, Diakonia, representerar CONCORD Sverige i den svenska delegationen till FN:s havskonferens. Läs hennes reflektioner kring konferensen och torsdagens firande av World Oceans Day i FN:s generalförsamling:

[Read more…]

Anna deltar på FN:s havskonferens

Anna Axelsson, Diakonia, representerar CONCORD Sverige i den svenska delegationen till FN:s Havskonferens 5-9 juni. Konferensen är ett initiativ av Sverige och Fiji för att stödja arbetet med att rädda världshaven och uppnå mål 14 i Agenda 2030 om hav och marina resurser. Våra medlemmar LSU, Naturskyddsföreningen och WWF kommer också vara på plats. Nedan intervjuas Anna inför sitt deltagande i konferensen. [Read more…]