Tillsammans sätter vi press på EU:s ledare!

Måndag den 25 september fyller de Globala målen för hållbar utveckling två år. Det finns en del positiva initiativ runt om i Europa, men arbetet går för långsamt.  Därför väljer CONCORD Sverige och Europa att uppmärksamma tvåårsdagen genom att be medborgare sätta press på EU:s ledare att anta en övergripande strategi och handlingsplan för arbetet med de Globala målen för hållbar utveckling. [Read more…]

Sverige, var en modig ledare

Den 10-20 juli träffades världens ledare på FN:s politiska högnivåforum i New York för att rapportera om genomförandet av Agenda 2030, de Globala målen för hållbar utveckling. CONCORD Sverige var på plats och presenterade bland annat rapporten Champions to be? Making the 2030 Agenda a reality. Sverige behöver fortsätta att vara en modig ledare som tar globala initiativ och vågar peka på såväl motgångar som framgångar i arbetet med de Globala målen. [Read more…]

Feministiska utrikespolitiken behövs mer än någonsin

Den femte juli presenterades rapporten ”Hur feministisk är Sveriges utrikespolitik?” – en unik granskning gjord av 19 organisationer inom CONCORD Sverige. Rapporten visar att Sveriges feministiska utrikespolitik är viktigare än någonsin och har på flera områden varit avgörande för kvinnors och flickors rättigheter. Samtidigt visar rapporten att regeringens agerande på två områden direkt motverkar den feministiska utrikespolitiken: migration och vapenexport. [Read more…]

Ungas perspektiv i FN

10-19 juli pågår FN:s politiska högnivåforum 2017 (High Level Political Forum) där bland annat Sverige ska rapportera om sitt genomförande av Agenda 2030 för första gången. CONCORD Sverige ingår tillsammans med LSU och Forum i den svenska delegationen som representanter för civilsamhället. Björn Fondén från LSU har inför sitt deltagande svarat på några frågor om civilsamhällets och ungdomars roll vid högnivåforumet.
[Read more…]

Sverige rapporterar om Agenda 2030 till FN

Sverige har valt att i mitten av juli för första gången rapportera till FN om genomförandet av Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling. Med anledning av detta presenterade regeringen den 13 juni Sveriges rapport till FN:s politiska högnivåforum. Enligt FN:s riktlinjer ska rapporten tas fram i en öppen och konsultativ process. Därmed har CONCORD Sverige och flera av våra medlemmar varit med i processen. [Read more…]

Fokus på haven för världens skull

FN:s havskonferens var ett initiativ av Fiji och Sverige för att stödja arbetet med mål 14 i Agenda 2030. Foto: UN Photo/Kim Haugton

I fredags, 9 juni, avslutades FN:s Havskonferens om mål 14 i Agenda 2030. Över 1300 frivilliga åtaganden lämnades in under konferensen. Anna Axelsson, Diakonia, representerade CONCORD Sverige i den svenska delegationen till konferensen. Läs hennes summering av dagarna och tankar om vägen framåt. [Read more…]

Reflektioner om FN:s havskonferens och World Oceans Day

Anna Axelsson, Diakonia

Anna Axelsson, Diakonia, representerar CONCORD Sverige i den svenska delegationen till FN:s havskonferens. Läs hennes reflektioner kring konferensen och torsdagens firande av World Oceans Day i FN:s generalförsamling:

[Read more…]

Anna deltar på FN:s havskonferens

Anna Axelsson, Diakonia, representerar CONCORD Sverige i den svenska delegationen till FN:s Havskonferens 5-9 juni. Konferensen är ett initiativ av Sverige och Fiji för att stödja arbetet med att rädda världshaven och uppnå mål 14 i Agenda 2030 om hav och marina resurser. Våra medlemmar LSU, Naturskyddsföreningen och WWF kommer också vara på plats. Nedan intervjuas Anna inför sitt deltagande i konferensen. [Read more…]

Från ord till handling

Våra arbetsgrupper för Agenda 2030 och Samstämmighet arbetar för fullt just nu. Vi har bland annat skickat in rekommendationer till den handlingsplan som Agenda 2030-delegationen arbetar med. CONCORD Sverige ingår även i regeringskansliets referensgrupp för den uppföljning som Sverige gör till High Level Political Forum i New York i sommar.

[Read more…]

Fördjupningsserie i Mänsklig Säkerhet om Agenda 2030

FN:s medlemsstater antog i september de nya globala utvecklingsmålen – Agenda 2030. I en artikelserie i tre delar som publiceras av Mänsklig Säkerhet har representanter från CONCORD Sverige gett en fördjupat syn på diskussionen om den nya agendan. Vår Beyond 2015-samordnare  Hanna Hansson – som arbetat med framtagandet av den nya agendan sedan starten – har i del ett och två skrivit om arbetet bakom kulisserna under arbetsprocessen och förhandlingarna, specifikt om det civila samhällets roll, samt om vad som gör agendan unik och viktig. I den avslutande tredje delen skriver Svenska kyrkans internationella arbete, LSU – Sveriges ungdomsorganisationer, Union to Union och Världsnaturfonden WWF om vikten av att miljöfrågorna genomsyrar utvecklingsmålen.  [Read more…]