EU, bidra inte till att migranter fängslas i Libyen

Debattartikel 7/12: Idag, på EU:s ministermöte i Bryssel, vill vi att Sveriges migrationsminister gör allt för att EU:s kommande gemensamma asylsystem inte ska montera ner asylrätten och skyddet för människor på flykt. Vi, tio organisationer i CONCORD Sveriges migrationsarbetsgrupp, kräver också att EU genast upphör med sitt stöd till den libyska kustbevakningen som bidrar till att fängslandet av migranter ökar i Libyen. [Read more…]

Feministiska utrikespolitiken behövs mer än någonsin

Den femte juli presenterades rapporten ”Hur feministisk är Sveriges utrikespolitik?” – en unik granskning gjord av 19 organisationer inom CONCORD Sverige. Rapporten visar att Sveriges feministiska utrikespolitik är viktigare än någonsin och har på flera områden varit avgörande för kvinnors och flickors rättigheter. Samtidigt visar rapporten att regeringens agerande på två områden direkt motverkar den feministiska utrikespolitiken: migration och vapenexport. [Read more…]

Riktningen för EU:s bistånd spikad

Foreign Affairs Development Council, 19 maj, photo: European Union

Foreign Affairs Development Council, 19 maj, foto: European Union

Den 19 maj tog EU:s biståndsministrar beslut om EU:s nya utvecklingspolicy. Dessvärre besannades CONCORDs oro över hur utvecklingssamarbetet kopplas ihop med säkerhet och migration, som tidigare uttryckts i ett brev till Isabella Lövin inför mötet. På mötet togs också beslut om hur biståndet och humanitära insatser kan samverka bättre. [Read more…]

Bevara möjligheten till permanenta uppehållstillstånd

Idag, 9 mars, börjar Europaparlamentet förhandla om flera av de förslag som ligger till grund för EU:s nya gemensamma asylsystem. Asylsökandes rättigheter till skydd i Sverige försämrades avsevärt när riksdagen antog en tillfällig asyllag förra sommaren, till exempel begränsades möjligheterna till permanent uppehållstillstånd. Den svenska lagen försvarades med att den var tillfällig. Om EU:s förslag till ett gemensamt asylsystem godkänns kommer Sverige inte kunna återgå till sin ordinarie humana asyllagstiftning. Vi 18 organisationer kräver att regeringen säkerställer att det inte blir verklighet.

[Read more…]

Brev till EU:s statschefer: Libyensamarbetet riskerar bidra till kränkningar av mänskliga rättigheter

Idag, den 22 februari, uppvaktar vi tillsammans med 70 internationella organisationer stats- och regeringschefer i hela EU med ett gemensamt brev där vi uttrycker djup oro över EU:s beslut om migrationssamarbete med Libyen. I brevet lyfter vi att samarbetet riskerar att leda till allvarliga kränkningar av migranters och flyktingars mänskliga rättigheter. [Read more…]

Dags att ändra riktning på EUs flyktingpolitik

Pressmeddelande CONCORD Sverige 2017-02-08

I dag träffas EUs ministrar för att utvärdera den ett år gamla handlingsplanen för migrationssamarbetet med afrikanska länder. Mötet äger rum bara några dagar efter det kontroversiella beslutet om samarbete med Libyen. CONCORD Sveriges expertgrupp för migration uppmanar ministrarna att omedelbart ändra riktning på den förda politiken, från att stänga EUs yttre gränser till att stå upp för migranters och flyktingars mänskliga rättigheter. 

[Read more…]

EU-samarbete med Libyen kan medföra stora risker för migranter

Mstyslav Chernov/UN-frame

Idag, fredag den tredje februari, samlas EU:s stats- och regeringschefer på Malta. De ska bland annat diskutera en överenskommelse med Libyen om att stoppa migranter från att ta sig över Medelhavet till EU. [Read more…]

Ny rapport om Sveriges avräkningar från biståndet: Total översyn behövs

Är det bistånd? Av Staffan Landin

 Rapporten Är det bistånd? av biståndsexperten Staffan Landin, har tagits fram på uppdrag av CONCORD Sveriges Aidwatch-grupp. Den pekar på en rad problem med avräkningar som görs från biståndsbudgeten för att bekosta flyktingmottagande i Sverige. Inget annat land har de senaste fem åren gjort större sådana avräkningar från biståndet. Dessutom visar rapporten att det finns kostnader i de svenska avräkningarna som inte är i enlighet med OECD/DAC:s regler.

[Read more…]

Stängda gränser och militär mot flyktingar – vad händer med EU?

Håller Europa på att glömma sin egen historia av världskrig och de överenskommelser om skydd av flyktingar som följde efter krigsslutet? Den frågan ställer nu civila samhället i Europa till sina europeiska stats- och regeringschefer som samlas den 11-12 november vid La Valletta EU-Africa Migration Summit för att diskutera den pågående, akuta flyktingsituationen. [Read more…]

Rekommendationer inför biståndsministermötet i EU

Ladda ner brevet som PDF här.

Stockholm den 22 oktober 2015
Biståndsministermöte i rådet för utvecklingsfrågor den 26 oktober [Read more…]