Nu har valarbetet dragit igång

Fr v: Peter Sörbom, CONCORD Sverige; Thomas Ekelund, Svenska kyrkans internationella arbete; Alexandra Pärnebjörk, Plan International Sverige; Anna Blücher, Forum Syd; Margrét Rós Sigurjónsdóttir, Naturskyddsforeningen (ersatte Viktor Åström) och Sara Hugosson, Diakonia. Foto: Kristin Karlsson, CONCORD.

I början av december träffades projektgruppen för CONCORD Sveriges gemensamma valarbete. Arbetet sätter nu igång i rask takt och förhoppningen är att stämma av ett konkret förslag med alla medlemmar i slutet av januari 2018. [Read more…]

Nominera till projektgrupp för kommande valarbete

Hur kan vi tillsammans påverka vilka frågor som kommer fram under valrörelsen nästa år? Vilka budskap och aktiviteter krävs för att globala utvecklingsfrågor och mänskliga rättigheter inte ska hamna i skymundan? Det och mer diskuterade 70 representanter från runt 40 av våra medlemsorganisationer på CONCORD Sveriges Valforum den 11 oktober. Vill du fortsätta arbetet? Nominera dig till projektgruppen!
[Read more…]

Anmäl dig till Valforum den 11 oktober

Hur kan vi tillsammans bidra till en nyanserad valrörelse där mänskliga rättigheter och allas lika värde, hållbar utveckling och globala frågor får plats? Det vill CONCORD Sverige diskutera tillsammans med våra medlemmar på höstens Policyforum den 11 oktober, som vi väljer att kalla Valforum. [Read more…]

26 april: Årsmöte och policyforum

Välkommen på årsmöte den 26 april kl. 9.00-10.30
Härmed kallas alla medlemsorganisationer till CONCORD Sveriges årsmöte. Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport för 2016 samt övriga årsmöteshandlingar skickas ut i april inför årsmötet. [Read more…]

Tack för lyckat årsmöte och givande policyforum!

Den 28 april hade CONCORD Sverige årsmöte och policyforum där ett 50-tal personer från våra medlemsorgansationer deltog.CONCORD Sveriges årsmöte 2015 Vid årsmötet blev Kristina Henschen från Union to Union omvald till ordförande. Två nya ledamöter valdes även in i styrelsen, Mia Haglund-Heelas från Plan Sverige och Johanna Leander från Palmecentret. Kristina Henschen presenterade CONCORDs
verksamhetsberättelse för 2014. Årsmötet gladdes åt den positiva medlemsutveckling CONCORD Sverige har, där vi under 2014 kommit upp i 54 medlemsorganisationer. Vidare uppmärksammades sammanställningen över aktiva medlemmar i de olika arbetsgrupperna och styrgruppen, som kan ses i verksamhetsberättelsen.

[Read more…]