Våra frågor

EU kommissionen

EU:s och Sveriges bistånd

Vi arbetar för att EU och dess medlemsstater ska hålla de löften de gett om biståndets storlek och innehåll.

En kaffehandlare i Dili, Östtimor

Samstämmighet

Alla politikområden ska dra åt samma håll och bidra till utveckling. Tyvärr ser det inte ut så idag.

Afghansk pojke i flyktingläger

Utvecklingsseffektivitet

Bistånds- och utvecklingseffektivitet handlar just om att göra arbetet mot fattigdom mer effektivt.

Migration och utveckling

CONCORD Sveriges migrationsarbetsgrupp vill förhindra en negativ utveckling av migrations- och flyktingpolitiken.

European_flag_in_the_wind

Jämställdhet

CONCORD Sverige arbetar för att jämställdhet ska genomsyra alla processer för utveckling.

Women's literacy project, Togo - Dominiek Benoot, EuropeAid

Agenda 2030

CONCORD Sverige följer upp och bevakar att Sverige och EU följer upp de åtaganden som gjorts i Agenda 2030.

Utvecklingsfinansiering

Utvecklingsfinansiering

Agendan för utvecklingsfinansiering handlar om åtaganden för hur utveckling ska finansieras på global nivå.