Våra frågor

EU kommissionen

EU:s och Sveriges bistånd

Vi arbetar för att EU och dess medlemsstater ska hålla de löften de gett om biståndets storlek och innehåll.

En kaffehandlare i Dili, Östtimor

Samstämmighet

Alla politikområden ska dra åt samma håll och bidra till utveckling. Tyvärr ser det inte ut så idag.

Afghansk pojke i flyktingläger

Utvecklingsseffektivitet

Bistånds- och utvecklingseffektivitet handlar just om att göra arbetet mot fattigdom mer effektivt.

Migration och utveckling

CONCORD Sveriges migrationsarbetsgrupp vill förhindra en negativ utveckling av migrations- och flyktingpolitiken.

European_flag_in_the_wind

Jämställdhet

CONCORD Sverige arbetar för att jämställdhet ska genomsyra alla processer för utveckling.

Agenda 2030

CONCORD Sverige följer upp och bevakar att Sverige och EU följer upp de åtaganden som gjorts i Agenda 2030.

Utvecklingsfinansiering

Utvecklingsfinansiering

Agendan för utvecklingsfinansiering handlar om åtaganden för hur utveckling ska finansieras på global nivå.