15 år tillsammans

I år firar CONCORD Europa 15 år! Med 28 nationella plattformar, där CONCORD Sverige är en, och 21 internationella nätverk rymmer CONCORD Europa över 2600 civilsamhällesorganisationer som arbetar för global utveckling. 15-årsjubileet kommer uppmärksammas på olika sätt under året, så håll utkik.

CONCORD Europa som bildades 2003 har 28 nationella plattformar i alla EU:s medlemsländer. CONCORD har också 21 internationella nätverk och tre associerade medlemmar knutna till sig. Tillsammans rymmer CONCORD därmed 2600 utvecklingsinriktade civilsamhällesorganisationer. CONCORD Europa arbetar precis som CONCORD Sverige genom arbetsgrupper, så kallade hub-ar, med fokus på olika utvecklingsfrågor där representanter för medlemsorganisationerna sitter med. Läs mer om CONCORD Europas arbete

Speak Your Mind

*