Årsmöte och Policyforum

När:
2017-04-26 heldag
2017-04-26T00:00:00+02:00
2017-04-27T00:00:00+02:00
Var:
We Effect
Franzéngatan 6
112 51 Stockholm
Sverige

Välkommen på årsmöte den 26 april kl. 9.00-10.30
Härmed kallas alla medlemsorganisationer till CONCORD Sveriges årsmöte. Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport för 2016 samt övriga årsmöteshandlingar skickas ut i april inför årsmötet.

Välkommen till policyforum den 26 april kl. 11.00-16.00
Regeringen har med det biståndspolitiska ramverket, den feministiska utrikespolitiken och flera andra policyer och beslut presenterat hur de vill verka för en hållbar och rättvis utveckling. Just nu pågår arbetet med att ta fram en långsiktig handlingsplan för genomförandet av Agenda 2030 och PGU. Samtidigt ser vi flera utmaningar och målkonflikter i den praktiska politiken, och hur den politiska situationen i Sverige, EU och världen försvårar arbetet.

På vårens policyforum kommer statssekreterare Ulrika Modéer och samtalar om regeringens arbete och svarar på civilsamhällets frågor. Vi kommer också att presentera CONCORD Sveriges planer för påverkans- och opinionsarbetet under våren och sommaren.

Forumet blir ett tillfälle för din organisation att under en halvdag få senaste nytt om de aktuella utrikes- och utvecklingspolitiska frågorna, och bidra med synpunkter på prioriteringar och metodval i CONCORD Sveriges arbete. Vi återkommer med underlag och agenda för vårens policyforum.

Plats: We Effect, Franzéngatan 6, 112 51 Stockholm (T-bana Stadshagen)
Anmälan till årsmötet och policyforum görs senast den 21 april till olivia.sporre(a)concord.se
Obs! Ange om du vill delta på årsmötet och/eller policyforumet samt eventuell specialkost. Vi bjuder på vegetarisk lunch.

Välkommen!

/Jessica, Kristin, Olivia, Magnus, Peter, Sofia och Åsa

 

Speak Your Mind

*