Seminarium om avräkningar från biståndet

När:
2017-05-03 kl. 09:00 – 10:30
2017-05-03T09:00:00+02:00
2017-05-03T10:30:00+02:00
Kontakt:
Åsa Thomasson
08-648 99 22

Åtta miljarder i avräkningar från biståndet för flyktingmottagande i Sverige – vad är alternativen?

Datum: onsdag 3 maj
Tid: 9.00 – 10.30

Kom och delta i ett framåtsyftande samtal om biståndet!
Vad ska biståndet prioritera? Behoven är oändliga men resurserna är begränsade. Just nu går över åtta miljarder ur biståndsbudgeten till flyktingmottagning. Det kallas avräkningar och är en fråga med kopplingar till såväl migrations-, finans- som biståndspolitik.

Organisationer i civilsamhället ifrågasätter avräkningar och menar att bistånd endast ska användas till kostnader som syftar till internationell utveckling. Avräkningarna från biståndet för mottagande av flyktingar i Sverige har ökat och är en fråga som diskuteras. Dessutom har Riksrevisionen kritiserat hur prognoserna som ligger till grund för avräkningarna och regeringens hantering har skapat en ryckighet i biståndsbudgeten som gör styrningen och uppföljningen svårare. Avräkningarna för flyktingmottagande har debatterats i fler länder än Sverige, och OECD:s biståndskommitté gör en översyn av sina regler.

Program:

⸰ Presentation av rapporten Är det bistånd? En granskning av Sveriges avräkningar från biståndet – Åsa Thomasson, CONCORD Sverige

⸰ Paneldiskussion om hur Sveriges modell för avräkningarna kan förbättras:

  • Finns det några alternativ till dagens avräkningar?
  • Hur kan avräkningarna bli mer förutsägbara genom bättre uppföljning och styrning?
  • Hur kan transparens och möjlighet till ansvarsutkrävande bli bättre?

Medverkande:
Statssekreterare Ulrika Modéer
Maria Andersson Willner, biståndspolitisk talesperson (s)
Sofia Arkelsten, utrikespolitisk talesperson (m)
Kristina Henschen, Union to Union

Samtalsledare: Henrik Fröjmark, IM

Föranmälan är nödvändig och antalet platser är begränsat. Om du är intresserad, anmäl intresse att delta till asa.thomasson(a)concord.se så återkommer vi med besked. Medlemmar i CONCORD Sveriges AidWatch-arbetsgrupp har företräde till de platser som finns, i anmälningsordning.

Speak Your Mind

*