Vad står på spel med EU:s nya migrationspolitik?

När:
2018-03-19 kl. 13:30 – 15:30
2018-03-19T13:30:00+01:00
2018-03-19T15:30:00+01:00
Var:
Europahuset
Regeringsgatan 65
111 44 Stockholm
Sverige
Pris:
Gratis

Under de senaste åren har stora förändringar skett inom EU:s migrations- och flyktingpolitik. För många är det svårt att få överblick över vad som händer och vad som står på spel. Något som dominerar EU:s arbete just nu är framtagandet av unionens nya gemensamma asylsystem (CEAS). Det finns många som förespråkar CEAS på grund av möjligheten till samstämmiga regler för alla EU:s medlemsstater. Samtidigt varnar många för att systemet kan innebära försämrade rättigheter för människor som tvingats fly, och att det kommer att omöjliggöra för Sverige att återgå till sin ordinarie asyllagstiftning. I EU:s utrikespolitik har också migrationssamarbeten inletts med länder utanför EU för att hantera migrationen till unionen. Vissa av dessa samarbeten understöds av bistånd och andra finansieras på annat sätt.

Genom det här seminariet vill vi skapa en bättre förståelse av vad som händer inom de olika delarna av EU:s migrationspolitik samt diskutera möjligheterna och riskerna med den politiska utvecklingen tillsammans med Sveriges regering och svenska Europaparlamentariker som är engagerade i beslutsprocesserna.

Medverkande:
Ignacio Vita, advokat specialiserad inom asyl- och migrationsrätt
Lars Westbratt (S), statssekreterare hos migrationsministern
Malin Björk (V), Europaparlamentariker
Fredrik Malm (L), riksdagsledamot
Maria Ferm (MP), riksdagsledamot
George Joseph, Caritas Sverige, representant från CONCORD Sveriges migrationsarbetsgrupp
David Jakobsson, Svenska kyrkan, representant från CONCORD Sveriges migrationsarbetsgrupp

Moderator: Soledad Pinero Misa, Ben & Jerry’s Social Mission Manager

Program:
13.30: Moderator, Soledad Pinero Misa, B&J Social Mission Manager, hälsar välkomna.

13.40: Ignacio Vita, advokat specialiserad inom asyl- och migrationsrätt ger en överblick av EU:s nya gemensamma asylsystem (CEAS) och presenterar potentiella konsekvenser utifrån ett rättighetsperspektiv.

14.05: Paneldiskussion med statssekreterare hos migrationsministern Lars Westbratt (S), Europaparlamentariker Malin Björk (V), riksdagsledamöterna Fredrik Malm (L) och Maria Ferm (MP) om hur de ser på negativa konsekvenser och positiva möjligheter som kan komma ur ett nytt gemensamt asylsystem för EU.

14.35: Representant från CONCORD Sveriges migrationsarbetsgrupp – George Joseph, Caritas Sverige och David Jakobsson, Svenska kyrkan ger en överblick av EU:s nya externa migrationssamarbeten och vad det innebär för människor på flykt och inriktningen på EU:s utvecklingssamarbete.

15.00 – 15.30: Paneldiskussion med statssekreterare hos migrationsministern Lars Westbratt (S), Europaparlamentariker Malin Björk (V), riksdagsledamöterna Fredrik Malm (L) och
Maria Ferm (MP) om hur de ser på utvecklingen av EU:s externa migrationssamarbeten.

På seminariet kommer vi även lämna över namninsamlingen för uppropet #humanasyllag till statssekreterare Lars Westbratt (S). Se filmen och skriv på uppropet på www.humanasyllag.se

Arrangör för seminariet är CONCORD Sveriges migrationsarbetsgrupp som innefattar Caritas Sverige, Erikshjälpen, Individuell Människohjälp, Islamic Relief Sverige, LSU, Läkare i världen, Rädda Barnen, Svenska Afghanistankommittén, Svenska kyrkans internationella arbete och Sveriges kristna råd. Seminariet arrangeras i samverkan med International Rescue Committee och Ben & Jerry’s.

Speak Your Mind

*