Jämställdhet måste prioriteras i säkerhetsrådet

Med en feministisk utrikespolitik i FN:s säkerhetsråd kan Sverige stärka kvinnors rättigheter och representation i konflikter och globala freds- och säkerhetsfrågor. Det konstaterar medlemsorganisationer inom CONCORD Sveriges arbetsgrupp för jämställdhet, som inför att Sverige i år tar plats i säkerhetsrådet har framfört ett antal rekommendationer till regeringen.

[Read more…]

Öppet brev: var står Sverige i migrationsfrågan i EU?

 Öppet brev till statsminister Stefan Löfven inför EU-toppmötet 15-16 dec                  

 Bäste Stefan Löfven,

På torsdag träffas du och EU:s andra stats- och regeringschefer för årets sista toppmöte i Bryssel. Tillsammans ska ni behandla viktiga frågor såsom EU:s gemensamma asylsystem, överenskommelsen med Turkiet och unionens nya migrationspaket.

Vi vill uttrycka vår djupa oro över den riktning som EU:s flyktingpolitik är på väg att ta. Du har flera gånger talat om vikten av att EU står för en solidarisk flyktingpolitik, en inställning vi delar och välkomnar. Samtidigt är det för oss otydligt hur Sverige i praktiken arbetar för att EU:s flyktingpolitik ska vara just solidarisk. Vi önskar därför ett klargörande kring Sveriges position och agerande i tre viktiga frågor. 

[Read more…]

Förnyade åtaganden för utvecklingseffektivitet i Nairobi – men finns den politiska viljan?

I slutet av november samlades tusentals delegater från regeringar, parlament, civilsamhälle, näringsliv och fackföreningar i Nairobi för att diskutera och förnya sina åtaganden om ett effektivt bistånds- och utvecklingssamarbete. Mötet var den andra uppföljningsrundan inom partnerskapet för utvecklingseffektivitet GPEDC och byggde vidare på tidigare åtaganden från Rom, Paris, Accra, Busan och Mexico. Mötet resulterade i ett förnyat gemensamt åtagande i form av slutdokumentet Nairobi Outcome Document, som förhandlades fram inför och under själva mötet. 

Sveriges delegation leddes av Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat. Diakonia, Plan Sverige, LSU – Sveriges ungdomsorganisationer, Svenska kyrkans internationella arbete och Forum Syd, alla medlemmar i CONCORD Sverige, fanns liksom CONCORD-kansliet på plats för att dela erfarenheter, bevaka och påverka förhandlingarna. [Read more…]

Brev till Isabella Lövin inför EU-möte

Den 28 november träffas EU:s biståndsministrar för ett möte i Bryssel. Inför mötet uppmuntrar CONCORD Sverige Isabella Lövin att verka för utvecklingseffektivitet, en övergripande strategi för Agenda 2030 och ett bistånd som inte villkoras eller urholkas.

[Read more…]

Dags för EU att stå upp effektivt bistånd

Nairobimötet, även kallat High-Level Meeting 2 (HLM2), är den andra uppföljningsrundan inom partnerskapet för utvecklingseffektivitet (GPEDC) som bygger vidare på möten om utvecklingseffektivitet i Rom, Paris, Accra, Busan och Mexiko. Utvecklingseffektivitet betraktas som en grundförutsättning för att skapa en globalt hållbar utveckling och att uppnå målen i både Agenda 2030 och den tillhörande finansieringsagendan Addis Ababa Action Agenda (AAAA). Medan Agenda 2030 brukar sägas svara på frågan ”vad” som ska åstadkommas när det gäller global utveckling, svarar effektivitetsagendan på viktiga frågor om ”hur”.

[Read more…]

EU:s plan för hållbar utveckling otillräcklig

EU behöver ta fram en tydlig strategi för hur Agenda 2030 ska genomföras. De planer som nyligen presenterades av EU-kommissionen är långtifrån tillräckliga. Den analysen gör CONCORD Europa av kommissionens förslag till hur EU ska arbeta för att genomföra Agenda 2030. EU har även lanserat ett förslag till ny utvecklingspolicy, European Consensus on Development.

“Den nya utvecklingspolicyn måste stödja Agenda 2030 och stå för ett helt nytt sätt att tackla ojämlikhet och klimatförändring”, sade CONCORD Europas ordförande Johannes Trimmel i en kommentar. [Read more…]

Nu måste EU anta en strategi för Agenda 2030

EU kommer inte att kunna nå Agenda 2030 om inte unionen antar en övergripande strategi för hur detta ska göras. Utan en strategi riskerar målkonflikter inom EU-politiken stå i vägen för ett ambitiöst genomförande, visar CONCORD Europas rapport ”Sustainable Development – The stakes could not be higher” som lanserades på onsdagen.

[Read more…]

Öppet brev till Magdalena Andersson

I ett öppet brev presenterar CONCORD Sverige – via styrelseordförande Kristina Henschen – tre övergripande rekommendationer till finansminister Magdalena Andersson i samband med de pågående förhandlingarna om EU:s budget för 2017 mellan Ministerrådet, EU-kommissionen och EU-parlamentet:

[Read more…]

Vad innebär EU:s utvecklingspolicy för människor med funktionsnedsättningar?

CBM International, som arbetar för bättre livskvalitet för människor med funktionsnedsättningar, frågade CONCORD Europas generalsekreterare Seamus Jeffreson om hans tankegångar kring EU:s framtida utvecklingspolicy och vad den kan komma att innebära för människor med funktionsnedsättningar. CBM är en av CONCORD Europas medlemsorganisationer.

[Read more…]

AidWatch: EU:s svikna biståndslöften hotar Agenda 2030

Att EU sviker sina biståndslöften utgör ett hot mot Agenda 2030, bara ett år efter att den antogs. Under 2015 klarade endast fem länder EU:s åtagande att avsätta 0,7 procent av BNI till bistånd. Sverige var ett av dessa, men gjorde samtidigt stora avräkningar för ett inhemskt flyktingmottagande. Det visar årets AidWatch-rapport.

[Read more…]