Öka stödet till SRHR i vårbudgeten

Women’s March L.A., Foto: Larissa Puro Flickr, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/legalcode

En stor andel av det globala biståndet till mödrahälsa uteblir i och med President Donald Trumps beslut om återinförande av Global Gag Rule, den så kallade munkavleregeln. Beslutet drabbar främst utsatta människor som lever i fattigdom, och riskerar att markant öka antalet oönskade graviditeter och mödradödligheten i världen.

Den andra mars träffas ett 50-tal länder i Bryssel på ett givarmöte där Sverige är medarrangör för att bl.a. diskutera finansieringen av initiativet #Shedecides. Sveriges röst och politiska ställningstagande i denna fråga är otroligt viktig internationellt och initiativet att samordna givare för att täcka upp bortfallet av USAs bistånd är välkommet.

Med anledning av mötet skriver 14 organisationer i CONCORDs jämställdhetsarbetsgrupp på biståndsdebatten där vi uppmanar regeringen och riksdagen att tillsätta nya pengar i vårbudgeten för att finansiera initiativet och motverka de negativa effekterna av Global Gage Rule. Läs debattartikeln här.

Speak Your Mind

*