Brev inför EU:s biståndsministermöte 11 december

På måndag träffas EU:s biståndsministrar i Bryssel för att följa upp toppmötet mellan EU och Afrikanska unionen i slutet av november. I ett brev till Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, kräver vi att Sverige motsätter sig att EU fortsätter ge biståndsmedel till Libyens kustbevakning som bidrar till att fängslanden av migranter ökar i Libyen.

I brevet tar vi också upp Sveriges viktiga markering under toppmötet mellan EU och Afrika då civilsamhällesorganisationer hindrades från att tala. Organisationerna hade till en början fått utrymme att tala under mötet, men ströks sedan helt från talarlistan efter att några länder opponerat sig mot att de skulle få yttra sig. Sverige betonade därefter genom statssekreterare Hans Dahlgren vikten av att civilsamhället ges utrymme att delta, en mycket viktig markering.

Brevet till Isabella Lövin lyfter också vikten av att EU:s stöd till den privata sektorn fokuserar på afrikanska företag och i synnerhet småbrukare, och inte till europeiska och multinationella företag.

Tillsammans med CONCORD Europa har vi tagit fram ett omfattande underlag och ett antal rekommendationer i brevet för ett framtida partnerskap mellan EU och Afrika.

Speak Your Mind

*