Céline Giertta är ny på kansliet

Céline Giertta, vikarierande policysamordnare

Céline Giertta, ny vikarierande policysamordnare

Céline Giertta är ny policysamordnare för CONCORD Sveriges arbete med jämställdhet och migration. Hon vikarierar för Jessica Poh-Janrell som är föräldraledig, och ansvarar för arbetsgrupperna jämställdhet samt migration och utveckling. Céline har tidigare arbetat med påverkansfrågor gentemot Sverige och EU inom den ideella, offentliga och privata sektorn.


Céline kommer närmast från Polismyndighetens kommunikationsavdelning där hon bland annat arbetade med jämställdhetsintegrering. Tidigare var hon politisk handläggare på Unizon och jobbade med det jämställdhetspolitiska målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra och att främja partnerskap med civilsamhällesorganisationer. Hon har suttit med i Civilsamhällesutredningen och styrgruppen för Överenskommelsen mellan regeringen, SKL och civilsamhället.

– Civilsamhället måste alltid spela en roll i politiska beslut. De blir helt enkelt bättre då. På CONCORD Sverige har jag mötts av oerhörd professionalism och engagemang. Jag vill fortsätta arbeta i det spåret och se till att civilsamhällets kunskap tas med in i politiken, i Sverige och EU. Migrationsfrågan är just nu avgörande för hela EU-samarbetet och Europa. Det känns som ett viktigt ansvar att arbeta med den frågan tillsammans med medlemmarna. Det känns också mycket viktigt att arbeta för att en ordentlig maktanalys av kvinnor och flickors förutsättningar ska beaktas i politiska analyser och beslut, säger Céline Giertta.

Speak Your Mind

*