Vilka partier står upp för en feministisk utrikespolitik?

Kommer den feministiska utrikespolitiken att överleva valet? Den frågan debatterade de utrikes- och biståndspolitiska talespersonerna för Centerpartiet, Miljöpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet på vårt seminarium onsdag 7 mars.

Till grund för debatten var skriften ”Civilsamhällets deklaration för en feministisk utrikespolitik” som tagits fram av 18 organisationer i CONCORD Sveriges arbetsgrupp för jämställdhet.

På seminariet ”En feministisk utrikespolitik efter valet” som hölls i Stockholm onsdag 7 mars debatterade politikerna frågeställningarna:

  • Kommer alla partier vilja fortsätta föra en feministisk utrikespolitik under nästa mandatperiod?
  • Hur skulle i så fall de olika partiernas feministiska utrikespolitik skilja sig från varandra?

– Vi vill att alla svenska partier ser mervärdet i att föra en feministisk utrikespolitik och fortsätta vara det land som tydligt står upp för kvinnors och flickors mänskliga rättigheter, säger Kristina Henschen, generalsekreterare på Union to Union, medlem i CONCORD Sveriges arbetsgrupp för jämställdhet.

”Civilsamhällets deklaration för en feministisk utrikespolitik” synliggör de största utmaningarna för det globala jämställdhetsarbetet och ger tydliga rekommendationer för hur Sveriges nuvarande och kommande regering kan bidra till en positiv förändring med hjälp av en fortsatt och förstärkt feministisk utrikespolitik.

– En feministisk utrikespolitik är en tydlig motkraft till länder som till exempel USA som genom sin nuvarande politik aktivt motarbetar många av de framsteg som gjorts för jämställdheten globalt, säger Annika Malmborg, chef Internationella enheten RFSU, medlem i CONCORD Sveriges arbetsgrupp för jämställdhet.

Se seminariet i efterhand

På seminariet medverkade:
Maria Andersson Willner (S)
Sofia Arkelsten (M)
Kerstin Lundgren (C)
Yasmine Posio Nilsson (V)
Valter Mutt (MP)

Sara Österlund, politisk sakkunnig RFSU
Eliot Wieslander, generalsekreterare Läkare i världen
Jenny Enarsson, jämställdhetsrådgivare Diakonia
Gabriella Irsten, politisk handläggare Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet
Heidi Lampinen, handläggare för IndustriAll Union to Union

”Civilsamhällets deklaration för en feministisk utrikespolitik” är framtagen av CONCORD Sveriges arbetsgrupp för jämställdhet som samlar 18 organisationer: Afrikagrupperna, Diakonia, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Kvinna till Kvinna, Läkare i Världen, MÄN, Operation 1325, Plan international Sverige, PMU, PRO Global, RFSL, RFSU, Rädda Barnen, Svalorna Indien Bangladesh, Svenska kyrkans internationella arbete, Union to Union, Wateraid och We Effect.

Speak Your Mind

*