Det gemensamma valarbetet är igång!

CONCORD Sveriges projektgrupp för det gemensamma valarbetet har startat året i rask takt. Den 13:e februari är alla medlemmar inbjudna till ett internt lanseringsmöte där vi berättar mer om valarbetet och hur vi tillsammans ser till att globala utvecklingsfrågor diskuteras under årets valrörelse. Välkomna!

Tisdag 13:e februari klockan 12.00-16.30 på Saturnus konferens är alla medlemmar inbjudna till ett internt lanseringsmöte för valarbetet. Då kommer ni också få höra om hur er organisations arbete kan kopplas till och förstärkas av det gemensamma valarbetet. Inbjudan har skickats via e-post och vi ser gärna att så många som möjligt från respektive medlemsorganisation kommer. Har du inte fått inbjudan men är medlem och vill gå – anmäl dig direkt till tove.lexen@concord.se, sista anmälningsdag är 7 februari.

Har du allmänna frågor om det gemensamma valarbetet, hör av dig till kristin.karlsson@concord.se eller peter.sorbom@concord.se

Projektgruppen för Val 2018 tillsattes på valforumet i oktober förra året när över 70 personer från 40 olika organisationer deltog. Projektgruppen tog sedan tillsammans med CONCORD Sveriges kansli fram en projektplan som samtliga organisationer fick dagarna innan jul. Med projektplanen som utgångspunkt har ett förslag till valkampanj tagits fram tillsammans med en kommunikationsbyrå.

I projektgruppen för Val 2018 ingår representanter från Diakonia, Forum Syd, LSU, Läkarmissionen, Naturskyddsföreningen, Plan International Sverige, RFSU, Svenska kyrkans internationella arbete, och Svenska missionsrådet.

Speak Your Mind

*