Fullsatt vid CONCORDs och regeringens event om nystarten av PGU

CONCORD Sverige har välkomnat att regeringen i budgetpropositionen för 2015 aviserat en nystart för PGU. Vi var därför glada att tisdagen den 14 april kunna ta arbetet vidare genom ett gemensamt event för nystarten. Tre paneler diskuterade hållbart företagande, kapital- och skatteflykt och hållbara energiinvesteringar. Seminariet lockade många deltagare från olika sektorer och till stor aktivitet på Twitter. Inte minst näringslivet var starkt representerade på plats vilket inte tillhört vanligheterna i PGU-sammanhang. Det visar att regeringens nystart redan gjort avtryck i att nå ut till och engagera fler aktörer.

Inledningsvis talade biståndsminister Isabella Lövin om superutvecklingsåret och regeringens ambitioner att koppla samman PGU med de nya hållbarhets- och utvecklingsmålen post-2015. Hon lyfte även att varje departement nu har i uppgift att ta fram handlingsplaner för detta samt att det kommer ett ramverk för genomförande av PGU kopplat till post-2015. Erik Lysén från Svenska kyrkans internationella arbete, representerade CONCORD och höll ett inledningsanförande där han bland annat lyfte att vapenexporten till t.ex. Saudiarabien och Thailand visat att PGU inte fått fäste.

Vapenexporten var en fråga som trots att det inte var en av huvudfrågorna för seminariet, återkom i samtalen och på Twitter under eftermiddagen. Näringsminister Mikael Damberg fick bland annat svara på frågan om hur han ser på Sveriges export av krigsmateriel utifrån hållbart företagande & PGU? Damberg svarade bland annat att Sverige ska ha en väldigt restriktiv vapenexportlagstiftning. På Twitter undrade man dock om socialdemokraterna verkligen står upp för partiets kongressbeslut och vallöfte om att förhindra vapenexport till diktaturer och länder som grovt och omfattande kränker mänskliga rättigheter?

Hållbart företagande

I den första panelen om PGU och hållbart företagande fick näringsministern debattera med Jonas Carlehed, hållbarhetsansvarig på Ikea och Viveka Risberg, chef för Swedwatch. Viveka Risberg betonade att det inte räcker med frivillig uppmuntran, utan att det måste utformas tydligare lagförslag för att skydda mänskliga rättigheter. Regeringens handlingsplan ställer alltför otydliga krav på företag, menade hon och undrade vilka regleringar regeringen kommer att införa för att säkerställa att företag respekterar MR? Jonas Carlehed efterfrågar starka regleringar för klimatarbetet vilket han ansåg vara brådskande. Näringsministern fick vidare frågor om så väl TeliaSonera och Vattenfall samt huruvida statliga bolag ska offentliggöra sina due diligence MR-prövningar i enlighet med FN:s vägledande principer. Damberg betonade bland annat transparens och att det är avgörande för företag att visa att och hur man hanterar frågor kring hållbarhet, mänskliga rättigheter etc.

Kapital- och skatteflykt

I frågan om kapital- och skatteflykt redogjorde Charlotte Svensson statssekreterare på finansdepartementet för regeringens arbete och lyfte bland annat arbetet inom OECD, vilket länge varit hårt kritiserat av många civilsamhällesorganisationer. Vidare talade Charlotte Svensson om skatteverkets olika internationella samarbeten för att stötta och kapacitetsutveckla skattemyndigheter exempelvis i Botswana. Efter statssekreterarens dragning samtalade Penny Davies från Diakonia och Torbjörn Becker från Handelshögskolan om hur ökad transparens hos företag och minskad skatteflykt kan bidra till utveckling och vilka förhoppningar som finns på regeringens arbete på området. Frågan om en svanenmärkning för hur mycket skatt företag betalar kom även upp för diskussion.

Hållbara energiinvesteringar

I den avslutande panelen om PGU och hållbara energiinvesteringar diskuterade Isabella Lövin med Måns Nilsson, forskningschef på Swedish Environment Institute och Svante Axelsson, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen. Biståndsministern lyfte bland annat att det finns momentum för utfasning av fossila subventioner. Hon betonade även att de 250 miljonerna till FN:s klimatfond i vårbudgeten får ses som ett “statement” med tanke på hur mycket pengar som måste till. Svente Axelsson talade om möjligheten att utnyttja pensionsfonder för gröna obligationer, för solrevolution. Fortsatta investeringar globalt i fossila bränslen är ohälsosamma ryggmärgsreflexer menade han och uppmanade till att våga ställa om.

Avslutningsvis talade Erik Lysén om att eftermiddagen gett en känsla av en nystart för dialog om PGU mellan olika aktörer och att hans vision är att PGU om ett år är den referensram den är menad att vara. Isabella Lövin utlovade bland annat en ny utformning av nästa PGU-skrivelse från regeringen och att det nu ska det bli seniora tjänstemän på alla departement som tar ansvar för PGU. Hon avslutade även med att säga att hon hoppas att även EU om några år höjt sin ambitionsnivå om samstämmighet.

Du kan se seminariet i sin helhet på regeringskansliets hemsida.