Material och rapporter

Material och rapporter

I menyn till vänster har vi samlat rapporter, rekommendationer, uttalanden och annat material kopplat till våra prioriterade frågor och de processer vi arbetar med. Under fliken Rapporter hittar du bland annat vår PGU-Barometer som mäter trycket på Sveriges samstämmighetspolitik, och Aidwatch-rapporter där vi granskar EU:s biståndspolitik. Under fliken Uttalanden och positioner finns exempelvis rekommendationer som vi gett i olika processer relaterade till våra prioriterade frågor. I vårt nyhetsarkiv kan du finna alla våra nyhetsartiklar.  Allt material som handlar om hur man söker EU-finansiering hittar du under fliken Söka EU-finansiering.