Guide för påverkansarbete i EU

Omslag påverkansarbeteCONCORD Sverige har tagit fram en påverkansguide för organisationer i det svenska civilsamhället som vill veta mer om hur man kan påverka EU:s utvecklingspolitik. 

Guiden togs ursprungligen fram för den brittiska CSO-plattformen Bond, och har här översatts och anpassats till ett svenskt sammanhang av CONCORD Sverige. Guiden går igenom hur beslutsprocessen ser ut i EU och ger praktisk vägledning i hur man påverkar EU:s utvecklingspolitik. Den är framför allt avsedd för organisationer i Sverige som arbetar med utvecklingsfrågor, men den är också användbar för andra aktörer inom det svenska civilsamhället som vill påverka beslutsfattandet inom EU.

Utöver en överblick över EU och dess struktur för beslutsfattande samt de viktigaste överenskommelserna och strategierna som styr EU:s arbete med utvecklingsfrågor, innehåller guiden också en förklaring av de viktigaste stegen att följa när man planerar en påverkanskampanj gentemot EU. Med hjälp av praktisk information och vägledning om hur man lyfter en fråga i EU och genom praktiska exempel från civilsamhällesorganisationer som bedrivit påverkansarbete i EU, är denna guide ett bra verktyg för att påverka EU:s utvecklingspolitik.