Kartläggning av EU-parlamentarikers engagemang i utvecklingsfrågor 2009-2014

Inför valet till EU-parlamentet 2014 genomförde CONCORD Sverige en kartläggning över svenska EU-parlamentarikers engagemang i utvecklingsfrågor. Kartläggningen visade att flera ledamöter varit engagerade i utvecklingsfrågor och på olika sätt, till exempel genom att vara verksamma i utskott, som föredragande etc.

Kartläggning utvecklingsengagemang  (pdf)

Concords enkät till europaparlamentariker 2014 pdf)