Naturskyddsföreningen: Sakkunnig klimatfrågor – vikariat

Vill du tillsammans med Sveriges mest inflytelserika miljöorganisation arbeta för att motverka klimathotet? Brinner du för en tuffare klimatpolitik och tror på påverkansarbete och opinionsbildning? Då är det kanske dig vi söker!

Uppgifter och roll 

I rollen som sakkunnig i klimatfrågor på Naturskyddsföreningen ingår politiskt påverkansarbete – både nationellt och på EU-nivå, stöd till medlemmar och nätverk, kunskapsspridning och opinionsbildning både internt och externt. Du kommer också svara på remisser och företräda föreningen på konferenser och möten. Du förväntas också ta ett stort ansvar för föreningens kommunikation gentemot allmänhet, medlemmar och beslutfattare.

Detta innebär både att ta fram underlag och rapporter, hålla föredrag, delta i nationella och regionala dialogforum och driva påverkansarbete både politiskt och kommunikativt.

Vikariatet är till 1 mars 2019. Du rapporterar till vår klimatchef och är en del av vår klimat-och juridikavdelning som består av 8 personer. Du kommer också att ha ett nära samarbete med våra andra avdelningar.

Sista ansökningsdag: 26 mars 2018

Speak Your Mind

*