Välkommen på årsmöte och policyforum

Välkommen på årsmöte den 24 april kl. 9.00-10.30
Härmed kallas alla medlemsorganisationer till CONCORD Sveriges årsmöte. Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport för 2017 samt övriga årsmöteshandlingar skickas ut i april inför årsmötet.

Välkommen till policyforum den 24 april kl. 11.00-16.00
Vi kommer, i likhet med tidigare år, att arrangera ett policyforum i anslutning till årsmötet. I år kommer fokus att vara på det gemensamma valarbetet. Mer information och underlag skickas ut i april inför forumet.

Vi återkommer med information om lokal för årsmötet och policyforum.

Anmälan till årsmötet och policyforum görs senast den 19 april till tove.lexen(a)concord.se
Obs! Ange om du vill delta på årsmötet och/eller policyforumet samt om särskild kost efterfrågas för lunchen.

Nominera ordförande och ledamöter till CONCORD Sveriges styrelse
Alla medlemsorganisationer inbjuds att nominera kandidater till CONCORD Sveriges styrelse. Då vår nuvarande ordförande Kristina Henschen inte ställer upp för omval önskar valberedningen även att få nomineringar till ordförande för CONCORD Sverige. Skicka ert förslag till sammankallande i valberedningen: Annika Malmborg, annika.malmborg(a)rfsu.se senast 13 mars.

Motionera till CONCORD Sveriges årsmöte
Motioner till CONCORD Sveriges årsmöte skickas till magnus.falklof(a)concord.se senast 13 mars.

Speak Your Mind

*