Ny rapport om utvecklingsfinansiering

I regeringens rapport om hur Sverige genomfört åtaganden från Addis Abeba har CONCORD Sverige samordnat bidragen från civilsamhällesorganisationer. Det handlar om både det egna arbetet och rekommendationer för vad regeringen bör verka för när det gäller skatteflykt, hållbart företagande och bistånd. Rapporten presenterades nyligen på det årliga forumet om utvecklingsfinansiering i New York (FfD Forum). Där pekade organisationer på att uppföljningen av åtagandena måste bli mer ambitiös.

Den 22-25 maj genomfördes det andra årliga FfD-forumet (Financing for Development) i New York, som har till syfte att följa upp åtagandena om utvecklingsfinansiering. Inför mötet tog regeringen fram en rapport i form av en exempelsamling för att visa hur regeringen och andra aktörer genomför åtagandena.

CONCORD Sverige samordnade svenska civilsamhällesorganisationers bidrag till rapporten genom våra arbets- och expertgrupper. En av våra rekommendationer gäller behovet av obligatorisk rapportering för företag om hur deras verksamhet påverkar mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. I rapporten finns även exempel från Fair Finance Guide och Vi-skogens arbete för en hållbar skogsanvändning. Vid lanseringsseminariet för rapporten representerades CONCORD Sverige i panelen genom Amnesty International.

CONCORD Sverige ingår i civilsamhällets internationella arbete med att bidra till och bevaka åtagandena från Addis Abeba, CSO Financing for Development Group. Vid årets FfD-forum deltog gruppen i flera seminarier och events.

En övergripande rekommendation från de civilsamhällesorganisationer som var på plats är att FfD-Forumet måste bli mer ambitiöst och konkret vad gäller uppföljningen, för att på så sätt skapa ett större tryck på länder och andra aktörer att uppfylla åtagandena. Både i den svenska rapporten och i civilsamhällesorganisationers anföranden på forumet lyftes bland annat behovet av tydligare åtaganden om arbetet för att förhindra skatteflykt, och regelverk som garanterar att företag bidrar till värnandet av de mänskliga rättigheterna.

Financing for Development (FfD)

Den internationella agendan för utvecklingsfinansiering (Financing for Development) är en FN-ledd process och har sitt ursprung i Monterreykonferensen 2002, där ledare gjorde åtaganden om hur Millenniemålens genomförande skulle finansieras. I juli 2015 träffades FN:s medlemsländer i Addis Abeba, Etiopien, och enades om en deklaration för utvecklingsfinansiering, Addis Ababa Action Agenda (AAAA). Agendan täcker områden som skattesamarbete och skatteflykt, privata sektorns roll och ansvar, bistånd och klimatrelaterad finansiering. Vid konferensen i Addis Abeba kopplades även arbetet till Agenda 2030 och dess 17 mål.

Speak Your Mind

*