Nya i styrelsen

Bild: Daniel Karlsson, Palmecentret, Ida Ragnarsson, Forum Syd & Åsa Nilsson-Söderström, Silc

På CONCORD Sveriges extra årsmöte den 11 oktober valdes Daniel Karlsson, Ida Ragnarsson och Åsa Nilsson-Söderström till nya ledamöter i styrelsen. 

Daniel Karlsson är strategi- & policyrådgivare vid Palmecentret med ansvar för bland annat verksamhetsutveckling och intern styrning. Han har tidigare arbetat i Bryssel som projektledare på CSR Europe och har erfarenhet av kassörsarbete i styrelser.

– En ständig utmaning för CONCORD Sverige är att vara fortsatt relevanta för medlemmarna, speciellt när medlemsantalet växer och bredden på medlemsorganisationerna är stor. I takt med att EU:s roll som utvecklingsfinansiär växer tror jag att det kommer bli ännu viktigare att bevaka och försöka påverka diskussionen inom EU. Fler och fler aktörer påverkar utvecklingsfinansiering och utmaningen för CONCORD Sverige och Europa blir att fortsatt vara en stark röst för civilsamhället när tyngre intressen spelar in.

Ida Ragnarsson är strategisk verksamhetsutvecklare på Forum Syd med ansvar för bland annat strategi och övergripande verksamhetsplanering. Hon har en bakgrund från bland andra LSU där hon arbetat som projekt- och verksamhetsledare för utvecklingssamarbete och informationsprojekt. Ida har också tidigare suttit i Forum Syds styrelse.

– Till styrelsearbetet vill jag bidra med insikter och erfarenheter från andra plattformar, för att göra det redan bra arbetet med CONCORD Sveriges medlemmar ännu bättre.

Åsa Nilsson-Söderström är handläggare på Silc med ansvar för arbetet med föreningsfrihet och det krympande demokratiska utrymmet, shrinking space. Hon har politisk erfarenhet från riksdag och regering och som förtroendevald på lokal nivå.

– Jag tycker att CONCORD Sverige har lyckats bra med att ge en plattform för påverkansarbete för organisationer i biståndsvärlden, särskilt på EU-nivå. Jag gillar att det är just en plattform och inte en paraplyorganisation. Framöver tycker jag det är viktigt att vi inte tappar fokus på biståndsfrågorna.

Läs mer om CONCORD Sveriges styrelse.

Speak Your Mind

*