Akut läge för demokratins försvarare!

För tolfte året i rad backar den demokratiska utvecklingen i världen. Bara under 2017 mördades över 300 människorättsförsvarare. De här exemplen finns med i en ny rapport, Tag plats, om de ökade hoten mot demokratin globalt. I rapporten föreslås politiska åtgärder för att vända situationen. 
[Read more…]

Löftena om global utveckling måste hållas fullt ut

I 15 års tid har Sverige lovat att bidra till en hållbar utveckling globalt. Trots det fattar våra folkvalda politiker beslut som riskerar att undergräva mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. Det visar en ny granskning gjord av ett 20-tal organisationer inom CONCORD Sverige som inför valet uppmanar samtliga partier att hålla löftena om Sveriges politik för global utveckling. Granskningen, Barometer 2018, lanserades vid ett panelsamtal med representanter från riksdagen den 15 maj. Se seminariet i efterhand längst ner på denna sida.

[Read more…]

Bra start för gemensamt valarbete

Nu har det gemensamma arbetet #hjärtavärlden dragit igång, som ett sätt att lyfta globala utvecklingsfrågor i valrörelsen. Tack vare fint samarbete med CONCORD Sveriges medlemmar har #hjärtavärlden fått en flygande start. Under kommande månader finns flera tillfällen att fortsätta #hjärtavärlden ända fram till valet.

[Read more…]

Céline Giertta är ny på kansliet

Céline Giertta, vikarierande policysamordnare

Céline Giertta, ny vikarierande policysamordnare

Céline Giertta är ny policysamordnare för CONCORD Sveriges arbete med jämställdhet och migration. Hon vikarierar för Jessica Poh-Janrell som är föräldraledig, och ansvarar för arbetsgrupperna jämställdhet samt migration och utveckling. Céline har tidigare arbetat med påverkansfrågor gentemot Sverige och EU inom den ideella, offentliga och privata sektorn.

[Read more…]

​Sverige, agera för fortsatt fokus på fattigdomsbekämpning!

EU:s förslag på biståndsbudget, en del av långtidsbudgeten som presenterades 2 maj, skapar en struktur som flyttar biståndets fokus från fattigdomsbekämpning till EU-ländernas egna säkerhetspolitiska och ekonomiska intressen. Det är fel! CONCORD Sverige uppmanar därför Sverige att agera kraftfullt i kommande förhandlingar. [Read more…]

Barometer 2018: Lansering och politikersamtal

Hur ska Sverige bidra till en hållbar utveckling globalt? Välkommen till lanseringen av 2018 års Barometerrapport och panelsamtal med representanter från riksdagen.

Tid: 15 maj kl. 13.00 – 15.00
Plats: Kungliga Myntkabinettet, Slottsbacken 6 Stockholm

[Read more…]

Georg Andrén är ny ordförande

Georg Andrén, Diakonias generalsekreterare, är CONCORD Sveriges nya ordförande. Han tar över efter Kristina Henschen, chef på Union to Union, som lämnar uppdraget efter fyra år. [Read more…]

Val 2018: Nu hjärtar vi världen

11 april lanserade 51 organisationer inom CONCORD Sverige det gemensamma valmanifestet #hjärtavärlden. Tillsammans visar vi politiker kraften och engagemanget bakom internationella utvecklingsfrågor och vikten av att de diskuteras i årets valrörelse. [Read more…]

Kommentar på vårbudgeten

CONCORD Sverige välkomnar att regeringen i vårändringsbudgeten gör satsningar på jämställdhet och inom klimatområdet. Dessa frågor måste prioriteras mer även globalt enligt valmanifestet #hjärtavärlden. [Read more…]

Logotypen först ut i ny grafisk profil

Nu i april visas en viktig del av CONCORD Sveriges nya grafiska profil: vår logotyp. Nästa steg är en omgörning av webbplatsen som beräknas vara färdig i juni. [Read more…]