Kalendarium

Mar
20
tis
Kurs: Handlägga EU-bidrag @ CONCORD Sverige
Mar 20 – Mar 21 heldag

Jobbar du med att handlägga EU-finansierade projekt (Europeaid/DGNEAR)? Eller med att på olika sätt stötta dina kollegor i sådant arbete, till exempel hur de ska hantera ett EU-kontrakt eller tolka EU:s finansiella regler? Då är vår kurs i att handlägga EU-bidrag till för dig.

Vi hjälper dig att få kunskap och de verktyg du behöver för att förstå och navigera i EU:s regelverk så att du och din organisation har de bästa förutsättningarna att hantera ett EU-finansierat projekt. Under kursen får du veta mer om vilka regler som finns för bidrag från EuropeAid. Metoderna vi använder bygger på praktiska övningar och lärdomar från ett antal olika europeiska biståndsorganisationers kursmaterial om att handlägga EU-bidrag. Kursen bygger på reglerna i EU:s Practical Guide, PRAG 2013, och beskriver också hur de utvecklats i PRAG 2014, 2015 och 2016.

Tid: 20-21 mars (20/3 kl. 9:45-17:00, 21/3 kl. 9:00-16:00)
Plats: CONCORD Sverige, Medborgarplatsen 3, plan 8
Anmälan: till madeleine.winqvist(a)concord.se senast 14 mars. Obs! Antal platser är begränsat, först till kvarn gäller.

Kursen är kostnadsfri för medlemsorganisationer i CONCORD Sverige.

Ur innehållet:
• Projektkontraktet och dess bilagor
• Finansiella regler och godkända kostnader
• Roller och ansvarsfördelning
• Tillägg eller förändringar i kontraktet
• Regler kring utåtriktad kommunikation
• Upphandlingsregler
• Rapportering och utbetalningar
• Revision och avslutning av projekt
• Krav på dokumentation

Utbildningen riktar sig till dig som har någon tidigare erfarenhet av EU-finansiering. Om samtliga kursdeltagare talar svenska kommer kursen att hållas på svenska med visst material på engelska. Om någon organisation anmäler icke-svenskspråkiga deltagare kommer kursen att hållas på engelska.

Välkommen!

Mar
26
mån
Arbetsgruppsmöte: Civic space @ CONCORD Sverige
Mar 26 kl. 09:30 – 11:30

Möte för medlemmar i CONCORD Sveriges arbetsgrupp för Civic space. Kontakta policysamordnare Sofia Tuvestad, sofia.tuvestad(a)concord.se för mer information.

Apr
10
tis
EU – Så funkar det @ Saturnus konferens Slussen
Apr 10 kl. 09:00 – 12:00

Jobbar du med policyfrågor och påverkansarbete kopplat till EU:s utvecklingspolitik på en av CONCORD Sveriges medlemsorganisationer? Eller arbetar du med andra frågor som berör EU:s utvecklingspolitik, till exempel finansieringsfrågor? Missa då inte seminariet EU – Så funkar det, med fördjupning om EU:s nästa långtidsbudget.

Under seminariet får du reda på hur olika beslutsprocesser inom EU går till, vilka EU-institutioner som är med och beslutar, och vad som skiljer olika förfaranden åt. Vi kommer även prata om hur civilsamhället bäst kan påverka vad som händer på EU-nivån.

Helena Lagerlöf, ministerråd på svenska representationen i Bryssel, berättar om vad Sverige främst vill vara med och påverka inom EU. Vi kommer även att fördjupa oss i en av de viktigaste EU-processerna under kommande år – förhandlingarna om EU:s nästa långtidsbudget. Andrew Sherriff från den europeiska tankesmedjan ECDPM ger oss en inblick i hur förhandlingarna går till, vad som förhandlas om, hur vindarna blåser och vad som står på spel för EU:s framtida utvecklingssamarbete.

Seminariet är öppet för alla CONCORD Sveriges medlemmar och hålls den 10 april mellan klockan 9.00-12.00, kaffebuffé och registrering mellan 8.30-9.00, i Saturnus konferenslokaler vid Slussen i Stockholm.

Anmälan görs via mail till tove.lexen(a)concord.se senast den 28 mars.

Apr
24
tis
Årsmöte och Policyforum
Apr 24 kl. 09:00 – 16:00

Välkommen på årsmöte den 24 april kl. 9.00-10.30
Härmed kallas alla medlemsorganisationer till CONCORD Sveriges årsmöte. Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport för 2017 samt övriga årsmöteshandlingar skickas ut i april inför årsmötet.

Välkommen till policyforum den 24 april kl. 11.00-16.00
Vi kommer, i likhet med tidigare år, att arrangera ett policyforum i anslutning till årsmötet. I år kommer fokus att vara på det gemensamma valarbetet. Mer information och underlag skickas ut i april inför forumet.

Vi återkommer med information om lokal för årsmötet och policyforum.

Anmälan till årsmötet och policyforum görs senast den 19 april till tove.lexen(a)concord.se
Obs! Ange om du vill delta på årsmötet och/eller policyforumet samt om särskild kost efterfrågas för lunchen.

Nominera ordförande och ledamöter till CONCORD Sveriges styrelse – senast 13 mars
Alla medlemsorganisationer inbjuds härmed att nominera kandidater till CONCORD Sveriges styrelse. Då vår nuvarande ordförande Kristina Henschen inte ställer upp för omval önskar valberedningen även att få nomineringar till ordförande för CONCORD Sverige. Skicka ert förslag till sammankallande i valberedningen: Annika Malmborg, annika.malmborg(a)rfsu.se senast den 13 mars.

Motionera till CONCORD Sveriges årsmöte – senast den 13 mars
Motioner till CONCORD Sveriges årsmöte skickas till magnus.falklof(a)concord.se senast 13 mars.