Post-2015 och PGU prio för nya regeringen

Jämställdhet, frihet från våld, demokratisk samhällsstyrning och utrotandet av extrem fattigdom är fortsatt prioriterade frågor för den nya regeringen i förhandlingarna om post-2015-agendan. Samtidigt höjer man ambitionen på jämlikhets-, klimat- och miljöområdet. Det sade biståndsminister Isabella Lövin vid ett seminarium på tisdagen, där hon även upprepade regeringens ambition att stärka samstämmigheten i svensk politik.

”Den miljömässiga hållbarheten är grunden. Men givetvis ska vi arbeta för hållbarhet i alla dess tre dimensioner… Det här är viktiga frågor för regeringen i förhandlingarna. Vi vill att Sverige återtar sin roll i världen som förebild”, sade Lövin som också poängterade att det inte bara är hon i egenskap av biståndsminister som kommer att hantera och ta ansvar för Sveriges arbete med utvecklingsagendan.

”Det är inte bara jag utan hela regeringen, vilket är nödvändigt när vi arbetar med en så omfattande agenda.”

Biståndsministern underströk att regeringen fortsatt kommer att arbeta för ambitiösa utvecklingsmål (SGDs, sustainable development goals) som är universella – och innebär att åtaganden ska gälla för alla länder.

”Det mest revolutionerande med SDG:s är att det är en universell agenda som ska gälla för alla länder. Det är ett medvetandesprång”, sade Lövin.

SONY DSC

Isabella Lövin © CONCORD Sverige

De förslag på utvecklingsmål som FN:s öppna arbetsgrupp (OWG) lade fram i somras har fått ta emot både ris och ros. En del länder ser behov av att omarbeta förslaget, medan andra vill behålla det som det är. Isabella Lövin sade att hon för sin del ser en utmaning i att revidera målen även om det finns problem med en agenda som har så många som 17 mål och 169 delmål – såsom OWG föreslagit. Dels kan detta enligt Lövin skapa problem för mätbarheten, dels finns en risk för att länder endast åtar sig att nå de mål som passar dem men struntar i resten. Som många andra inväntar Sverige nu syntesrapporten från FN:s generalsekreterare Ban Ki Moon som ska guida medlemsstaterna i förhandlingarna, men Lövin tror inte att den kommer att se drastiskt annorlunda ut när det gäller mål än OWG:s förslag. Däremot har det enligt Lövin talats om att målen kommer att delas in i kluster.

Vill påverka EU och bygga allianser med utvecklingsländer
På frågan om hur Sverige ska lyckas få gehör för de prioriterade frågorna i den slutgiltiga post-2015-agendan sade Lövin att man både kommer att försöka påverka EU:s position och samarbeta inom EU, men även etablera allianser med länder utanför EU, med särskilt fokus på utvecklingsländer.

”Det är viktigt att Sverige har en egen röst. Vid förhandlingarna blir det svårt att ha en annan åsikt än EU men man kan jobba med länder utanför EU inför förhandlingar. Det är viktigt att bygga broar och skapa förståelse för olika intressen”, sade hon.

En sådan dialog skulle också kunna ”ingjuta förtroende” i dessa länder för rika länders ambitioner i post-2015-agendan, sade Lövin som betonade vikten av att gå in i processen i ett tidigt stadium.

”I Bryssel sitter man redan nu och tittar på texter och Sverige måste in i den processen på ett smidigt sätt… Därför är det viktigt att gasa nu. Regeringen går in i alla processer med mycket energi och stark ambition”, sade hon och poängterade att det även är viktigt att lyckas få till ambitiösa överenskommelser redan tidigt i processen eftersom flera viktiga möten under 2014 och 2015 har bäring på varandra; hur man lyckas vid klimatmötet i Lima senare i år sätter tonen inför mötet om utvecklingsfinansiering i Addis Abeba i juli 2015, ett möte vars utgång påverkar möjligheten att nå framgång för antagandet av post-2015-agendan i New York i september – vilket i sin tur påverkar förutsättningarna för att enas om ett bra klimatavtal i Paris. Biståndsminister Lövin bad civilsamhället att fortsätta sitt engagemang och att agera blåslampa för ambitiösa åtaganden för post-2015-agendan.

”Alla inblandade måste ta sitt ansvar. Här har civilsamhället en stark roll både för påverkan och för att ställa oss till svars.”

Nystart för PGU
Att regeringen vill se en nystart för PGU, politik för global utveckling, lyftes fram redan i regeringsförklaringen och upprepades av Lövin vid tisdagens seminarium som arrangerades av styrgruppen för Beyond2015.

”Det behövs en nystart för PGU. Det handlar inte bara om bistånd utan även områden som skattepolitik, handel och miljö och att synliggöra konflikter (mellan politikområden).”

Isabella Lövin såg som en av Sveriges prioriteringar att verka för att EU utgår från sin motsvarighet till PGU, Policy Coherence for Development, i post-2015-förhandlingarna. Hon sade att hon ser tydliga kopplingar mellan målen för hållbar utveckling i den nya utvecklingsagendan och Sveriges PGU och liknade post-2015 för ”PGU on speed” och en “global PGU”.

”Om alla organisationer, länder och företag lever upp till de 17 målen så har vi en ny värld.”

 

Missade du seminariet? Du kan se det i sin helhet hos CONCORD Sveriges Youtube-kanal.

Speak Your Mind

*