Riktningen för EU:s bistånd spikad

Foreign Affairs Development Council, 19 maj, photo: European Union

Foreign Affairs Development Council, 19 maj, foto: European Union

Den 19 maj tog EU:s biståndsministrar beslut om EU:s nya utvecklingspolicy. Dessvärre besannades CONCORDs oro över hur utvecklingssamarbetet kopplas ihop med säkerhet och migration, som tidigare uttryckts i ett brev till Isabella Lövin inför mötet. På mötet togs också beslut om hur biståndet och humanitära insatser kan samverka bättre.

EU:s nya utvecklingspolicy, eller European Consensus on Development som den också kallas, ska visa vägen för unionen genom att peka ut grundläggande principer, huvudsakliga utmaningar och prioriteringar. Utmaningarna handlar bland annat om hur EU och medlemsländerna ska bli mer samordnade för att uppnå målen i Agenda 2030. Utvecklingspolicyn antogs den 19:e maj efter intensiva förhandlingar in i det sista.

CONCORD Europa som följt processen nära välkomnar att dokumentet tydligt kopplar till Agenda 2030 och dess 17 mål, och att formuleringar kring civilsamhällets roll och kvinnors rättigheter förbättrats i jämförelse med när förhandlingarna påbörjades.

Däremot är de europeiska organisationerna kritiska till att policyn riskerar leda till att utvecklingssamarbetet kopplas ihop med säkerhet och migration. Exempelvis öppnar den slutgiltiga överenskommelsen möjligheter för biståndsmedel att användas för att hindra flyktingar att ta sig till EU, och att i ökad utsträckning använda bistånd till insatser relaterade till säkerhetspolitik, exempelvis terroristbekämpning.

CONCORD Sverige uttryckte redan innan biståndsministermötet den 19:e maj vår oro i ett brev till Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat. Uppmaningarna skickades också av CONCORD Sveriges systerorganisationer till andra biståndsministrar i EU:s medlemsländer.

På biståndsministermötet den 19 maj diskuteras även genomförandet av Agenda 2030. Beslut i form av rådslutsatser togs om EU-ländernas biståndsåtaganden, hållbara värdekedjor för textil och om att stärka kopplingarna mellan utvecklingssamarbetet och humanitära insatser. Det sistnämnda behandlades kopplat till insatser i Yemen, Syrien och flera afrikanska länder.

Nästa steg är att utvecklingspolicyn ska godkännas av parlamentet den 31 maj och därefter officiellt undertecknas vid European Development Days den 7 juni i Bryssel. Därmed ersätter policyn den tidigare överenskommelsen som gjordes 2006.

Speak Your Mind

*