Olivia, Kristin och Sofia nya på CONCORD

Olivia, Kristin och Sofia på CONCORDs kansli

Sofia Svarfvar är ny policysamordnare för Agenda 2030. Hon har tidigare arbetat för en av våra medlemmar, Svenska Kyrkans internationella arbete, och även suttit med i CONCORD Sveriges styrelse i flera år.

– Det känns spännande att få arbeta tillsammans med alla CONCORD Sveriges medlemmar för att Agenda 2030 ska bli verklighet. Jag vill bygga på den kompetens och professionalitet som arbetats upp genom åren i arbetsgrupper och på kansliet. Jag ser även fram emot att arbeta på den europeiska nivån då genomförandet av Agenda 2030 kräver politisk handling på alla nivåer.

Kristin Karlsson är ny kommunikationsansvarig på CONCORD Sverige. Hon kommer närmast från KRAV där hon varit presschef i 7,5 år. Kristin har bland annat arbetat som journalist och är engagerad i den internationella ekorörelsen. Hon brinner för värderingsdriven kommunikation som berör.

– Att få arbeta med vår tids viktigaste utmaningar, till exempel migration, feminism, fattigdomsbekämpning och klimatfrågan känns oerhört viktigt. Jag vill bidra till att samhället gör de förändringar som måste göras.

Olivia Sporre är kommunikatör på CONCORD Sverige. Hon har tidigare varit praktikant och jobbat som kommunikationsassistent på CONCORD Sverige. Olivia läser en master i statskunskap vid Uppsala universitet och är bland annat ideellt engagerad i en av CONCORD Sveriges medlemmar Diakonias arbete med information och opinionsbildning om globala frågor i Sverige.

– Det är intressant att igen få ta del av de arbetsområden och processer som CONCORD och våra medlemsorganisationer jobbar med. Det känns också viktigt och roligt att arbeta med att sprida information, öka kunskap och engagemang för dessa frågor.

Speak Your Mind

*