Sofia och Tove nya på kansliet

Sofia Tuvestad och Tove Lexén

Sofia Tuvestad är ny policysamordnare för CONCORD Sveriges arbete med civilsamhällets demokratiska utrymme, Civic space, och företagande och mänskliga rättigheter. Hon ansvarar bland annat för verksamheten i arbetsgruppen för Civic space, och samordnar expertgruppen för företagande och mänskliga rättigheter. Sofia kommer närmast från Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) där hon har arbetat som politisk handläggare med ansvar för att bevaka och påverka Sveriges politik bland annat gällande FN:s nedrustningsförhandlingar och säkerhetsrådets agenda för kvinnor, fred och säkerhet. Hon har inom ramen för sin tjänst på IKFF varit aktiv i CONCORD Sveriges arbetsgrupper för jämställdhet och samstämmighet.

– Under min tid hos IKFF har jag samarbetat med människorättsaktivister i konfliktländer som med hjälp av frivilliga och några få anställda bedriver oerhört viktigt arbete för att förebygga konflikter och främja hållbar utveckling. Alla vi som samarbetar med lokala rörelser och aktivister i utsatta situationer vet att deras arbete alltid har varit riskfyllt, och ibland omöjligt. Idag hotas de ännu värre. CONCORD Sveriges medlemmar kan göra mycket för att driva på Sveriges politik för civilsamhällets demokratiska utrymme, såväl inom den bredare utrikes- och utvecklingspolitiken som i politiken för företagande och handel. Jag ser fram emot att tillsammans med medlemmarna fortsätta stärka det arbetet, säger Sofia.

Tove Lexén är praktikant på CONCORD Sverige under våren 2018. Hon jobbar framförallt med en kartläggning av riksdagspartiers ståndpunkter kring CONCORD Sveriges olika policyområden. Kartläggningen är en del av CONCORDs valarbete. Toves praktik är det sista momentet i hennes utbildning på Politices kandidatprogrammet vid Uppsala universitet. Inom sin utbildning har hon riktat in sig på internationella frågor och hon skrev sin c-uppsats om vilket praktiskt avtryck genusteori får i den multilaterala styrningen av Brahmaputrafloden i Sydasien.

– Jag har sedan mina tonår varit ideellt engagerad i frågor om mänskliga rättigheter och miljö/klimat. Därför ser jag styrkan i att samla civilsamhället på det sätt som CONCORD Sverige gör. Det är jätteroligt att få vara med och bidra till det starka svenska civilsamhället, speciellt detta år när mycket ställs på sin spets, säger Tove.

Vill du komma i kontakt med Sofia eller Tove, se vår kontaktsida.

Speak Your Mind

*