Rådgivning och utbildning

CONCORD Sveriges rådgivare ger stöd till våra medlemsorganisationer i hur de söker och handlägger bidrag från EU-kommissionen. Detta görs genom allmänna utbildningar och genom individuell rådgivning.

Julia Hale & Linda Scott Jakobsson, Swedwatch,  berättar om deras deltagande på CONCORD Sveriges kurs i att handlägga EU-bidrag.

Utbildningar i att söka eller handlägga EU-bidrag hålls varje år. Se vårt kalendarium för aktuella datum. All utbildning och rådgivning är kostnadsfri för medlemmar i CONCORD Sverige, och kan ges på svenska, engelska eller spanska. Utöver allmänna utbildningar erbjuder CONCORD Sverige våra medlemsorganisationer skräddarsydda utbildningar och individuell rådgivning på följande områden:

  • Identifiera ansökningsmöjligheter från EU-kommissionen
  • Feedback och lärande kring ansökningar, med utgångspunkt i EU:s riktlinjer
  • Handläggning och rapportering av EU-finansierade projekt

Om du vill veta mer, kontakta CONCORD Sveriges rådgivare Madeleine Winqvist, madeleine.winqvist(a)concord.se eller telefon 070-722 58 28. CONCORD Sveriges medlemsorganisationer kan också prenumerera på CONCORD Europas nyhetsbrev som utkommer varannan vecka där bland annat de senaste ansökningsmöjligheterna finns samlade. Maila madeleine.winqvist(a)concord.se för att bli prenumerant.

Vill du vidareutbilda andra i att söka och eller handlägga EU-finansiering?
Om du har fått frågor från internationella samarbetspartners eller icke svenskspråkiga kollegor om hur man söker EU-bidrag kan du hänvisa dem till CONCORD Sveriges hemsida där information om att söka EU-finansiering även finns på engelska.

CONCORD har ett utbildningsmaterial på engelska i två delar, en om att hitta och sedan söka EU-finansiering och en om att handlägga EU-bidrag. Materialet innehåller olika planerade utbildningspass med deltagande metoder som tillsammans motsvarar ca två kursdagar per del, men som kan anpassas efter behov till kortare utbildningar. Det kan beställas kostnadsfritt från madeleine.winqvist(a)concord.se.