Att gå kurs hos CONCORD Sverige

DSC_0611 redigeradÅsa Callmer arbetar som programstödshandläggare för Asien och Stillahavsområdet på Röda Korset. Hon ger stöd till landrepresentanter i de länder där Röda Korset arbetar och även handläggare i Sverige, i ansökningsprocesser och med finansiell uppföljning. Tillsammans med 14 andra representanter från CONCORD Sveriges medlemsorganisationer har hon deltagit i en halvdagskurs om att skriva så kallade concept notes till EU. Just denna kurs, en fortsättningskurs i att söka EU-finansiering, är en ny utbildning som CONCORD Sverige ordnade utifrån önskemål från deltagarna på en tidigare kurs.

Hur kommer det sig att du är här idag?
Jag har gått flera kurser hos CONCORD Sverige. Jag började med kursen om att handlägga EU-bidrag och gick sedan den om att Söka EU-finansiering. Nu ville jag gå denna kurs för att få en helhet. Röda Korset vill sprida sin finansiering mellan olika finansiärer och satsa mer på att söka pengar från EU, och då är det relevant att flera i organisationen har kompetens kring EU-finansiering.

Vad hade du för förväntningar inför den här kursen?
Eftersom kursen var ganska kort tänkte jag att vi kanske inte skulle hinna med så mycket. Men jag förväntade mig att få titta närmare på concept notes, få se lite olika typer och kunna jämföra dem. Jag ville veta mer om vad som är viktigt att tänka på, vad som är kärnan i att skriva concept notes. Och det tycker jag är precis det vi har gjort.

Du som har gått flera av CONCORDs kurser, vad tycker du om dem?
Jag har fått ut jättemycket. Jag önskar dock att jag gått dem i omvänd ordning, kursen i att handlägga EU-bidrag som jag började med känns som den mest avancerade av de tre.
Kanske hade jag fått ut mer av den om jag gått de andra två lättare kurserna innan.

Känner du att du saknar något från de tre kurserna?
Det jag saknade i kursen om att Söka EU-finansiering var att få kolla på en ansökan, och till och med få prova på att skriva, analysera texter, och det har jag ju fått prova nu i och med denna kurs.

Vad tycker du om att CONCORD Sverige erbjuder rådgivning och utbildningar?
Jag tycker det är jättepositivt. Jag upplever att man på CONCORD är väldigt öppen och välkomnande. Som medlemsorganisation kan man få bra stöd och råd. Till exempel skickade jag inför förra kursen in en concept note till Åsa, kursledaren, som Röda Korset planerade att lämna in och fick tillbaka dokumentet med feedback och väldigt värdefulla kommentarer.

Det som varit det bästa med dessa kurser är det pedagogiska upplägget. Det är krångliga grejer att lära ut och det är imponerande hur man kan göra kurserna intressanta och ganska roliga. Jag tycker också att det varit intressant att träffa andra kursdeltagare med andra erfarenheter. Vissa kanske har fått ansökningar beviljade medan andra avslag, vissa kanske aldrig har skrivit en ansökan. Det är också intressant att jämföra vad man har fått för bemötande av EU. Kurserna är på så sätt ett väldigt bra tillfälle för erfarenhetsutbyte mellan organisationer.

Mer om CONCORD Sveriges utbildningar:

Vi erbjuder varje år kurser i att söka respektive handlägga EU-finansiering, och ytterligare korta kurser efter medlemmarnas behov och önskemål. Vi kan även komma till er organisation och hålla skräddarsydda utbildningar. Vill du läsa mer om vårt kursutbud, klicka här. Har du frågor eller funderingar kring utbildningar, rådgivning eller ansökningar, kontakta vår rådgivare och samordnare för EU-finansiering Madeleine Winqvist på madeleine.winqvist(a)concord.se.