Vi står upp för ett öppet Europa

Romfördraget firade 60 år den sista helgen i mars. Det uppmärksammades av EU:s stats- och regeringschefer, men också av civilsamhället som manifesterade för ett rättvist, hållbart och öppet Europa.

I samband med Romfördragets 60-års firande samlades EU:s stats- och regeringschefer i den italienska huvudstaden. Även Europeiska organisationer från det civila samhället var på plats.

I ett gemensamt upprop till EUs stats- och regeringschefer listar över 230 bistånds- och miljöorganisationer, sociala rörelser och plattformar som tillsammans representerar tusentals organisationer, åtta punkter under parollen ” Europe we want”.

Bland annat att Europa ska främja och skydda civila, politiska, sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter, att unionen ska visa allvar med att uppnå målen i Agenda 2030, och att EU ska stödja människor bortom sina egna gränser så att de också kan realisera sina rättigheter.

Organisationerna uppmanar också EU att byta ut den ekonomiska modell som hittills har ökat klyftorna och istället investera i en ekonomisk modell som är till nytta för alla människor.

Från CONCORD Sverige deltog Peter Sörbom, policychef, i manifestationerna för ett öppet, rättvist och hållbart Europa. Det är hans bilder som syns här på sidan.

Speak Your Mind

*