Konferens för att stärka det demokratiska utrymmet

Den 20-22 september samlades cirka 250 deltagare från hela världen för Stockholm Civil Society Days. Genom diskussioner och workshops arbetade konferensdeltagarna för att tillsammans hitta lösningar och samla kraft för att stå emot det krympande demokratiska utrymmet och växande förtrycket av aktivister och organisationer som arbetar för människors fri- och rättigheter.

Stockholm Civil Society Days är en återkommande konferens som i år fokuserade på de stora inskränkningarna av medborgerliga friheter och demokratiskt utrymme i många länder. Konferensen arrangerades av CONCORD Sverige tillsammans med Sida.

Få en snabb överblick av vad som hände under dagarna genom att titta på konferensens Storify-sida.

Här är några röster om konferensen:

– Ett krympande demokratiskt utrymme är ett stort hinder för en hållbar global utveckling. Det drabbar individer och aktivister som i vissa fall riskerar sina liv för att utöva sina demokratiska rättigheter. Det var en självklarhet att årets konferens skulle fokusera på det här akuta problemet. Alla aktörer involverade i utvecklingssamarbete måste göra mer och bättre, säger Kristina Henschen, ordförande för CONCORD Sverige, som arrangerar konferensen tillsammans med Sida.

En nystartad arbetsgrupp inom CONCORD Sverige, Civic space-arbetsgruppen, fokuserar på det minskade demokratiska utrymmet. Kvinna till Kvinna är en av 20 organisationer i arbetsgruppen:

– I många länder är det nästan omöjligt för kvinnor att vara politiskt aktiva på grund av könsdiskriminerande strukturer. Därför sker arbetet med att försvara och utveckla kvinnors rättigheter i ideella organisationer eller feministiska rörelser. Nu ser vi att rätten att organisera sig, demonstrera och fritt yttra sig begränsas kraftigt. Vad händer då med möjligheten för kvinnor att delta i samhällsutvecklingen? Vem ska driva frågor om kvinnors rättigheter och jämställdhet? säger Lena Ag, generalsekreterare för Kvinna till Kvinna, som i flera decennier arbetat för kvinnors rättigheter globalt.

The International Center for Not-for-Profit Law (ICNL) var en av organisationerna som höll i seminarier under dagarna. David Moore från ICNL ser tillbaka på konferensen:

– The Civil Society Days event provided a warm and welcoming space to raise questions and explore answers about what we can all do better to protect and expand civic space. The interactive approach galvanized creative thinking. Many thanks to Sida and to CONCORD Sweden.

På konferensens hemsida hittar du mer dokumentation med presentationer och summeringar av några seminarier som ägde rum under dagarna.

Se bilder från dagarna. Fotona är tagna av Hanna Gustafsson, Sida, och CONCORD Sverige.

 

Speak Your Mind

*